klik...

Wednesday, January 11, 2012

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 4

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 4 2012
Sekolah Menengah Vokasional Besut

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

ABM/AKTIVITI
1
(8 – 12 Jan)
Pendaftaran dan Minggu Orientasi  pelajar tingkatan 42
(8 – 12 Jan)
a.  Tilawah al-Qur’an/Kefahaman
     Surah / Ayat : al-An’am /6
     Tajuk : Manusia Perlu
      Bersyukur

b.  Tokoh
     Tajuk : al-Imam Abu Hanifah r.a
                 Al-Imam Malik r.a


c. Amali solat:
   Solat Sunat Istikharah

Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud ayat
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan contoh-contoh nikmat Allah
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kaum dan balasan Allah terhadap mereka

Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan pendidikan  tokoh
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan kesan peninggalan tokoh kepada umat Islam.

-          CD bacaan al-Qur’an/ bacaan contoh
-          Talaqi /musafahah
-          Carta aliran
-          Sumbang saran


3
(15 – 19 Jan)
a.  Tilawah al-Qur’an
     Surah / Ayat : al-An’am /50
     Tajuk : Rasul Penyampai Wahyu
b.  Adab dan Akhlak
     Tajuk :  Adab Berhias Diri

c.  Amali solat
     Solat sunat Istikharah
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am ayat 50 dengan lancar dan bertajwid.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan tugas-tugas para rasul.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan akibat mengingkari perutusan para rasul

Aras 1
Pelajar dapat menyebut aspek berhias diri.
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan faedah atau kepentingan berhias diri.
Aras 3
Pelajar dapat menerangkan kesan berhias diri.

-          CD bacaan al-Qur’an/ bacaan contoh
-          Talaqi /musafahah
-          Carta aliran
-          Sumbang saran
4
(22 – 26Jan)
a.  Hadith Rasulullah s.a.w
     Tajuk : Makanan Yang Baik
i.                     Tuntutan prihatin terhadap makanan, minuman, dan pakaian
ii.                    Hubungan antara makanan, minuman, atau pakaian terhadap ibadah
iii.                  Rukhsah makan dan minum yang haram serta hikmahnya

b. Tokoh
     Tajuk : Al-Imam as-Syafie r.a

c.  Amali solat
     Solat sunat istikharah
Aras 1
Pelajar dapat membacakan maksud hadith tersebut
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan makanan, minuman, dan pakaian yang haram.
Aras 3
Pelajar dapat mengaitkan antara makanan/minuman/pakaian yang haram dan doa yang ditolak

Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh. Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan peninggalan tokoh kepada umat Islam.
-          Gambar-gambar
      yang berkenaan
-          Papan putih gulung
-          White board marker
-          Perbincangan dalam kumpulan
-          Kuiz
-          Forum
5
 (29 Jan– 2 Feb)
a.        Tilawah al-Qur’an
Surah/Ayat: al-An’am/162 – 163


b.  Akidah : Perkara Yang
     Membatalkan Iman
i.                     Syirik
ii.                    Kufur
iii.                  Murtad


c. Amali solat
   Solat sunat tahajjud
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-an’am ayat 162 – 163 dengan betul
Aras 2
Pelajar dapat membaca dengan hukum tajwid yang betul

Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud iman bahasa dan istilah
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan kepentingan iman
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan cara-cara untuk memantapkan keimanan kepada Allah

-           
6
(5 – 9 Feb)
b.        Tilawah al-Qur’an
Surah/Ayat: al-An’am/162 – 163

c.        Aqidah
Tajuk :  Perkara yang membatalkan Iman
i.                     Khurafat
ii.                    Sihir
iii.                  An-Nifaq
d.         Amali solat
Solat sunat tahajjud
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-an’am ayat 162 – 163 dengan betul
Aras 2
Pelajar dapat membaca dengan hukum tajwid yan betul

Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud khurafat, sihir dan nifaq
 Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan faktor-faktor berlakunya perbuatan khurafat, sihir dan nifaq
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan cara untuk mengelakkan daripada terlibat dengan  perkara yang membatalkan iman.

-          Penyelidikan perpustakaan
-          Carta
-          ‘Ice Breaking’
-          Perbincangan dalam kumpulan

7
(12 – 16 Feb)
a.  Tamadun Islam
     Tajuk :  Kerajaan Khulafa’ ar-  
      Rasyidin
i.                     Pengenalan ringkas Khulafa’ar-Rasyidin
ii.                    Cara-cara pemilihan Khulafa’ ar-Rasyidin

b. Amali solat
    Solat sunat tahajjud
Aras 1
Pelajar dapat memberikan maksud Khulafa’ ar-Rasyidin.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri kepimpinan Khulafa’ ar-Rasyidin
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan faktor perluasan daerah pada zaman Khulafa’ ar-Rasyidin

-          VCD berkenaan
-          Microsoft Powerpoint
-          Carta aliran
-          Senarai semak
8
(19 – 23 Feb)
a.  Tamadun Islam
     Tajuk :  Kerajaan Khulafa’ ar-
      Rasyidin
i.                     Perkembangan zaman Khulafak ar-Rasyidin : ketenteraan,pendidikan, ekonomi dan penyebaran Islam
ii.                    Kesan kepimpinan Khulafa’ ar-Rasyidin
b.Amali solat
   Solat sunat tahajjud
Aras 1
Pelajar dapat menjelaskan perkembangan pendidikan  Khulafa’ ar-Rasyidin.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan perkembangan ketenteraan Khulafa’ ar-Rasyidin
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan faktor perluasan daerah pada zaman Khulafa’ ar-Rasyidin
Pelajar dapat menjelaskan akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa’ ar-Rasyidin

-          VCD berkenaan
-          Microsoft Powerpoint
-          Carta aliran
-          Senarai semak
9
(26 Feb – 1 Mac)

a.  Ibadah
     Tajuk : Haji dan Umrah
i.                     Kewajipan haji dan umrah
ii.                    Cara menyempurnakan ibadah haji dan umrah

b.Amali solat
   Solat sunat tahajjud

Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud haji dan umrah.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan syarat wajib haji dan umrah.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan cara menyempurnakan ibadah haji dan umrah

-          VCD berkenaan
-          Microsoft Powerpoint
-          Carta aliran
-          Senarai semak
10
(4 – 8 Mac)
a.  Ibadah (Sambungan )
     Tajuk : Haji dan Umrah
i.                     Wajib haji dan umrah


b. Amali solat
   Solat sunat tahajjud
Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud upah haji.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan perkara wajib dan rukun haji dan umrah .
Aras 3
Pelajar dapat membuat perbezaan antara ibadah haji dan umrah.

-          VCD berkenaan
-          Microsoft Powerpoint
-          Carta aliran

(11 – 15 Mac)

Cuti Pertengahan Penggal 1
11
(18-22 Mac)

a.  Ibadah (Sambungan )
     Tajuk : Haji dan Umrah

i.                     Cara mengerjakan haji
ii.                    Jenis-jenis dam

b. Amali solat
   Solat sunat tahajjud
Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud haji ifrad, qiran dan tamattuk.
Aras 2
Pelajar dapat menyebut maksud dam lughatan wa istilahan
Aras 3
Pelajar dapat kesalahan jemaah haji/umrah dan jenis dam yang dikenakan

-          VCD berkenaan
-          Microsoft Powerpoint
-          Carta aliran
  

12
(25 – 29 Mac)
a.  Tilawah al-Qur’an/Kefahaman
     Surah / Ayat : al-An’am / 70
     Tajuk : Larangan
      Mempersendakan  Agamab.Amali solat
Solat sunat gerhana matahari
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am ayat 70 dengan lancar dan bertajwid.
Aras 2
Pelajar dapat mengenal pasti hukum nun atau tanwin, dan mim sukun. 
Aras 3
Pelajar dapat membuat klasifikasi contoh  tingkah laku atau perkataan yang mempermainkan agama.
-           Talaqi /musafahah
-          Sumbang saran
-          Pembentangan
-          Penyelidikan perpustakaan
-          Kuiz
-          Forum

13
(1 – 5 April)
a.  Hadis Rasulullah s.a.w
     Tajuk : Perpaduan Teras
      Kejayaan
i.                     Faktor perpecahan
ii.                    Perpaduan teras kejayaan
iii.                  Pengajaran hadis

b. Amali solat
    Solat sunat gerhana matahari
Aras 1
Pelajar dapat membaca dan memahami hadis.
 Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan cara memupuk perpaduan di kalangan umat Islam. 
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan sifat-sifat yang boleh menghalang kemajuan.

-          Papan putih gulung
-          White board marker
-           Pembentangan


14
(8 – 12 Apr)
. Tilawah al-Qur’an
    Surah/Ayat: al-An’am / 100 –
    104

b.  Aqidah
    Tajuk : Dosa-dosa besar yang
     wajib dihindari :
i.                      Menghina dan menderhaka ibu bapa
ii.                    Menipu dan berbohong
iii.                  Mencuri dan merompak
iv.                  Riba
v.                    Makan harta anak yatim
vi.                  Lari dari medan perang
vii.                 Mengumpat dan memfitnah
   
c. Amali solat
   Bacaan wirid dan pengertian
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am / 100 - 104
dengan betul dan bertajwid
Aras 2
Pelajar dapat membaca secara tartil

Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud dosa dan bahagian-bahagiannya
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan maksud bagi setiap dosa besar.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan akibat perbuatan tersebut.

-           

15
(15 – 19 Apr)
a.  Tilawah al-Qur’an
     Surah / Ayat  : al-An’am / 125
     Tajuk :  Hidayah Milik Allah
     SWT


b.  Adab dan Akhlak
     Tajuk :  Adab Menjaga Orang 
      Sakit
c.Amali solat
  Bacaan wirid dan pengertian
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am ayat 125 dengan lancar dan bertajwid.
 Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan cara-cara untuk memperolehi hidayah Allah SWT.
Aras 3
Pelajar dapat menerangkan akibat tidak mendapat hidayah Allah

Aras 1
Pelajar dapat menyebut  adab menjaga orang yang sakit.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan kepentingan menjaga adab menjaga orang sakit
 Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan tidak menjaga adab menjaga orang sakit.
-          Talaqi /musafahah
-          Penyelidikan perpustakaan
-          Carta
-          ‘Ice Breaking’
-          Perbincangan dalam kumpulan


16
(22– 26 Apr)

a.  Aqidah
     Tajuk :  Dosa Besar yang membawa kehancuran
i.                     Minum arak dan menagih dadah
ii.                    Zina, Liwat dan Musahaqah
iii.                  Menuduh zina
iv.                  Membunuh diri


b.  Tokoh
     Tajuk  :  Al-Imam as-Syafie r.a


c.Amali solat
     Solat sunat tasbih
Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud dan pengertian bagi setiap satu..
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan faktor dan cara mengatasi perbuatan tersebut.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan hukuman bagi setiap dosa.

Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan peninggalan tokoh kepada umat Islam.

-          Penerangan
-          ‘Brain storming’
-          Pembentangan
-          Kuiz 17
( 29 Apr – 3  Mei )
a. Tilawah al-Qur’an
    Surah/Ayat: al-An’am / 105 - 108b. Tamadun Islam 
     Tajuk :  Kerajaan Bani
      Umaiyyah
i.                     Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyyah.
ii.                    Perkembangan Islam


c. Amali solat
   Solat sunat tasbih
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am / 110 - 114
dengan betul dan bertajwid
Aras 2
Pelajar dapat membaca secara tartil


Aras 1
Pelajar dapat menjelaskan   sejarah penubuhan Kerajaan Bani Abbasiyyah
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Islam  pada zaman Bani Uamiyyah.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan perkembangan Islam pada Bani Umaiyyah.

-          VCD berkenaan
-          Microsoft Powerpoint
-          Carta aliran
-          Pembentangan
18 – 20
(6 – 10 Mei)
(13 – 17 Mei)
(20 – 24 Mei )
Peperiksaan Pertengahan Tahun
Dan Perbincangan Jawapan

(27 Mei  – 7 Jun)

Cuti Pertengahan Tahun21
(10 – 14 Jun)
a. Tilawah al-Qur’an
    Surah/Ayat: al-An’am / 110 - 114b. Tamadun Islam 
     Tajuk :  Kerajaan Bani
      Umaiyyah
i.                     Perkembangan ketenteraan


c. Amali solat
   Solat sunat tasbih
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am / 110 - 114
dengan betul dan bertajwid
Aras 2
Pelajar dapat membaca secara tartil
Aras 1
Pelajar dapat menjelaskan organisasi ketenteraan  Kerajaan Bani Abbasiyyah
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan perbezaan ketenteraan zaman Bani Uamiyyah dan Khulafak ar-Rasyidin.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan perkembangan ketenteraan Bani Umaiyyah.

-          VCD berkenaan
-          Microsoft Powerpoint
-          Carta aliran
-          Pembentangan

22
(17 – 21 Jun)
a. Tilawah al-Qur’an
    Surah/Ayat: al-An’am / 115 –
    119

b. Tamadun Islam 
     Tajuk :  Kerajaan Bani
      Umaiyyah
i.                     Perkembangan pendidikan dan perekonomian.

b. Amali solat
    Solat sunat tasbih
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am / 115 – 119 dengan betul dan bertajwid
Aras 2
Pelajar dapat membaca secara tartil

Aras 1
Pelajar dapat menyebut sumber ekonomi Kerajaan Bani Umaiyyah
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Uamiyyah.
 Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan perkembangan pendidikan kerajaan Bani Umaiyyah kepada Eropah.

-          VCD berkenaan
-          Microsoft Powerpoint
-          Carta aliran23
(24– 28 Jun )
a. Tilawah al-Qur’an
    Surah/Ayat :al-An’am /120 – 125
b. Tamadun Islam 
     Tajuk :  Kerajaan Bani
      Umaiyyah
i.                     Faktor kegemilangan dan kejatuhan.

b. Amali solat
    Solat sunat tasbih
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am / 120 – 125 dengan betul dan bertajwid
Aras 2
Pelajar dapat membaca secara tartil

Aras 1
Pelajar dapat menjelaskan kegemilangan pemerintahan Umar Abdul Aziz.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan faktor kegemilangan pada zaman Bani Uamiyyah.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan faktor  kejatuhan kerajaan Bani Umaiyyah.

-          VCD berkenaan
-          Microsoft Powerpoint
-          Carta aliran
-          Senarai semak


24
(1 – 5 Jul)
a. Tilawah al-Qur’an
    Surah/Ayat : al-An’am / 161 –
    163

b. Ibadah
    Tajuk :  Sembelihan
i.                     Pengertian
ii.                    Rukun / Syarat
iii.                  Perkara Sunat/Makruh
iv.                  Hikmah


c. Amali solat
    Solat sunat tasbih
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am / 161 –163 dengan betul dan bertajwid
Aras 2
Pelajar dapat membaca secara tartil

Aras 1
Pelajar dapat menyebut pengertian sembelihan lughatan wa istilahan.
 Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan rukun dan syarat sembelihan
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan hikmah diwajibkan sembelihan.
-           


25
(8  - 12 Jul)

a. Tilawah al-Qur’an dan hafazan
    Surah/ayat : al-An’am / 162 –
    163b. Ibadah
    Tajuk :  Korban, dan   Aqiqah
i.                     Pengertian
ii.                    Rukun / Syarat
iii.                  Perkara Sunat/Makruh
iv.                  Hikmah

c.Amali solat
   Solat sunat tasbih
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am ayat 162 – 163 dengan betul
Aras 2
Pelajar dapat menghafaz ayat 162 – 163 surah al-An’am dengan lancar

Aras 1
Pelajar dapat menyebut pengertian korban dan aqiqah.
 Aras 2
Pelajar dapat membuat banding beza antara korban dan aqiqah.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan hikmah ibadah tersebut
-             Talaqi /musafahah
-          Sumbang saran
-          Tasmi’
-          Pembentangan
-          Penyelidikan perpustakaan
-          Kuiz
-          Forum
26
(15 -  19 Jul)


a.  Tilawah al-Qur’an/Kefahaman
     Surah / Ayat : Al-An’am/ ­161-
      165
     Tajuk : Aqidah Teras Kehidupan  

b.  Tokoh
     Tajuk :  Al-Imam Ahmad b
     Hanbal r.a


c. Amali solat
    Solat sunat gerhana matahari
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am ayat 161-165 dengan lancar dan bertajwid.
 Aras 2
Pelajar dapat mengenal pasti hukum mim dan nun musyaddah.
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan hikmah kesusahan dan penderitaan kepada manusia

Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh. Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan peninggalan tokoh kepada umat Islam.
-             Talaqi /musafahah
-          Sumbang saran
-          Pembentangan
-          Penyelidikan perpustakaan
-          Kuiz
-          Forum


27
(22– 26 Jul)
a. Tilawah al-Qur’an
     Surah/Ayat : al-An’am / 163 – 
     165

b. Ibadah
     Tajuk :  Jual beli, Sewaan,
i.                     Pengertian
ii.                    Syarat-syarat sah dan rukun
iii.                  Perkara yang membatalkan
iv.                  Hikmah

c.Amali solat
  Solat sunat gerhana matahari
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-An’am / 163 –165 dengan betul dan bertajwid
Aras 2
Pelajar dapat membaca secara tartil

Aras 1
Pelajar dapat menyebut pengertian bidang muamalat tersebut
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat sah dan rukun .
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan hikmah ketiga-tiga ibadah tersebut


28
(29 Jul- 2 Ogos)
a.        Tilawah al-Qur’an dan hafazan
Surah/Ayat : al-Mukminun      /1 – 11

b.  Ibadah
     Tajuk :   Gadaian, dan  Syarikat.
i.               Pengertian
ii.                    Syarat-syarat sah dan rukun
iii.                  Perkara yang membatalkan
iv.                  Hikmahc. Amali solat
   Solat sunat gerhana matahari
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-Mukminun ayat 1- 11 dengan betul
Aras 2
Pelajar dapat menghafaz surah al-Mukminun dengan lancar

Aras 1
Pelajar dapat menyebut pengertian bidang muamalat tersebut
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat sah dan rukun .
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan hikmah ketiga-tiga ibadah tersebut
-          Talaqi
-          Gambar-                   
     g ambar 
      yang berkenaan
-          Papan putih gulung
-          White board marker
-          Perbincangan
-          Kuiz29
(5 – 9 Ogos)

a.  Tilawah al-Qur’an /Kefahaman
     Surah / Ayat : Al-Mukminun/ ­1-
      11
     Tajuk : Ciri-ciri Mukmin Yang
      Berjaya  


b. Adab dan Akhlak
     Tajuk :Adab Amar Makruf dan
      Nahi Munkarc. Amali solat
   Solat sunat gerhana matahari
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah al-Mukminun ayat 1-11 dengan lancar dan bertajwid.
Aras 2
Pelajar dapat mengenal pasti hukum mad wajib dan mad jaiz.
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri mukmin berjaya.

Aras 1
Pelajar dapat menyatakan maksud amar makruf dan nahi mungkar
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan adab-adab dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan tiada perlaksanaan amar makruf dan nahi
-          Talaqi /musafahah
-          Gambar-gambar yang berkenaan
-          Papan putih gulung
-          White board marker
-          Perbincangan dalam kumpulan
30
(12 – 16 Ogos)
a.  Tilawah al-Qur’an/Kefahaman
     Surah / Ayat : Luqman / ­12-19
     Tajuk : Nasihat Luqman Al-
      Hakim  


b.Adab dan Akhlak
      Tajuk : 
i.                     Adab di Tempat Rekreasi
ii.                    Adab Menjaga Kemudahan Awam

c. Amali solat
   Solat sunat gerhana


Aras 1
Pelajar dapat membaca surah Luqman ayat 11-19 dengan lancar dan bertajwid.
Aras 2
Pelajar dapat mengenal pasti hukum mad iwadh, mad lin, dan mad asli.
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan nasihat Luqman al-Hakim dalam ayat tersebut.

 Aras 1
Pelajar dapat menyatakan contoh adab di tempat rekreasi dan kemudahan awam
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan kepentingan beradab di tempat rekreasi dan kemudahan awam
Aras 3
Pelajar dapat menerangkan akibat tidak menjaga adab di tempat rekreasi dan kemudahan awam


-          Papan putih gulung
-          White board marker
-          Pembentangan 
-          Kuiz

(19 Ogos– 23)
Cuti Pertengahan Penggal 2
31
(26 – 30 Ogo)
a.  Tilawah al-Qur’an/Hafazan
     Surah / Ayat : Luqman / ­12-19
     Tajuk : Nasihat Luqman Al-
      Hakim  
b.  Tokoh
     Tajuk : Al-Imam al-Bukhari r.a
                 


c.Amali solat
    Solat sunat gerhana matahari
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah Luqman ayat 11-19 dengan lancar dan bertajwid.
Aras 2
Pelajar dapat mengenal pasti hukum mad iwadh, mad lin, dan mad asli.
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan nasihat Luqman al-Hakim dalam ayat tersebut.

Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan peninggalan tokoh kepada umat Islam.  
-          Talaqi /musafahah
-          Sumbangsaran
-          Perbincangan
-          Pembentangan
-          Papan gulung putih dan White board marker


32
(2– 6 Sept)
a.  Tilawah al-Qur’an
    Surah/Ayat : Luqman / 20 – 22


b.  Aqidah
     Tajuk :  Dosa Besar yang 
      membawa kehancuran
i.                     Minum arak dan menagih dadah
ii.                    Zina, Liwat dan Musahaqah
iii.                  Menuduh zina
iv.                  Membunuh diri

c.Amali solat
     Solat sunat tasbih
Aras 1
Pelajar dapat membaca ayat 20 – 22 surah Luqman dengan betul dan bertajwid
Aras 2
Pelajar dapat membaca secara tartil

Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud dan pengertian bagi setiap satu..
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan faktor dan cara mengatasi perbuatan tersebut.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan hukuman bagi setiap dosa.

-          Penerangan
-          ‘Brain storming’
-          Pembentangan
-          Kuiz 
33
(9– 13 Sept)
b.  Aqidah
     Tajuk :  Taubat
v.                    Pengertian
vi.                  Syarat-syarat bertaubat
vii.                 Hikmah taubat
b.  Tokoh
     Tajuk  :  Imam Al-Ghazali r.a


c.Amali solat
     Solat sunat tasbih
Aras 1
Pelajar dapat membaca dan menghafaz lafaz istighfar.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan pengertian taubat.
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat taubat..

Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh. Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan peninggalan tokoh kepada umat Islam.

-          Penerangan
-          ‘Brain storming’
-          Pembentangan
-          Kuiz 34
(16 – 20 Sept)  
a. Tilawah al-Qur’an /Hafazan
     Surah / Ayat : Luqman / 12-19b.  Ibadah
    Tajuk :  Hutang, 
i.                     Pengertian
ii.                    Rukun, Syarat, Hukum, Dalil
iii.                  Hikmah
    

Aras 1
Pelajar dapat membaca surah Luqman ayat 12 – 19 dengan betul dan bertajwid

Aras 2
Pelajar dapat menghafaz surah Luqman ayat 12-19

Aras 1
Pelajar dapat menyebut pengertian bidang muamalat tersebut
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat sah dan rukun .
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan hikmah ketiga-tiga ibadah tersebut
-          Gambar-gambar yang berkenaan
-          Papan putih gulung
-          White board marker
-          Penerangan

35
(23 – 27 Sept)
a. Ibadah
    Tajuk :  Insurance, dan
     Saham
i.                     Pengertian
ii.                    Rukun, Syarat, Hukum, Dalil
iii.                  Hikmah


b.  Adab dab Akhlak
    Tajuk :
i.                     Adab Menziarahi Jenazah
ii.                    Adab Zikrullah
iii.                  Adab Dengan Rasulullah s.a.w
c.Amali solat
Aras 1
Pelajar dapat menyebut pengertian bidang muamalat tersebut
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat sah dan rukun .
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan hikmah ketiga-tiga ibadah tersebut

Aras 1
Pelajar dapat menyebut contoh adab tersebut
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab tersebut.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kebaikan diperoleh sekiranya menjaga adab-adab tersebut.
-          Sumbang saran
-          Papan putih gulung
-          Perbincangan dalam kumpulan
-          Kuiz
36
(30 sept– 4 Okt)
Ulangkaji
37
 (7 – 11 Okt)
Peperiksaan Akhir Tahun dan Perbincangan Jawapan Peperiksaan
38
(14 – 18  Okt)
Pengukuhan Perkara Asas Fardu Ain
39
(21 – 25 Okt)

Pengukuhan Perkara Asas Fardu Ain
40
(28 Okt – 1Nov)
Pengukuhan Perkara Asas Fardu Ain
41
(4 – 8 Okt)
Pengukuhan Perkara Asas Fardu Ain

No comments:

Post a Comment