klik...

Tuesday, May 11, 2010

tokoh-tokoh Islam tingkatan 4 dan 5

Carta Tokoh-tokoh Islam

PETA KONSEP TOKOH TINGKATAN 4 & 5

Nama /Gelaran

Tarikh/Tempat

Lahir

Bidang

Karya/Sumbangan

Catatan

Nukman b Thabit

- Keturunan Parsi

- Lahir dalam keluarga yang kaya/ peniaga kain

-Gelaran :

i. Imam Abu Hanifah – anaknya bernama Hanifah
80H/699M – 150H /767M

Kufah, Iraq
Hadis

& Fekah
- Mazhab Hanafi

- Feqah Akbar,

- Al-Faraidh

1. Kaedah menentukan hukum : Al-Qur’an dan as-Sunnah, Al-Ijmak, al-Qias, al-Istihsan dan al-‘Uruf

2. Ujian: Dipenjara dan disebat 100 kali dan dipenjara kerana menolak jawatan jurutulis dan hakim.

3. Ulamak pertama menyusun kitab fekah mengikut bab dan fasal

Malik b Anas b Malik b Amir al-Harith

- Datuknya :Malik b Amir : ulamak tabi’ien yang

terkemuka

- Moyangnya : Amir al-Harith : Sahabat dan berperang bersam dengan Rasulullah s.a.w

- Gelaran: Imam Malik

93H/713M – 179H /798M, Madinah

Hadis

& Fekah

- Mazhab Maliki

- Al-Muwattak

1. Sangat menghormati hadis : Beliau mandi, memakai pakaian bersih, bauan dan berserban sebelum menjawab soalan tentang hadis.

2. Bukti ketegasan: Menentang pendapat gabenor Madinah yang bertentangan dengan fatwanya, menegur khalifah Abu Jakfar al-Mansur kerana meninggikan suara dan sangggup dipukul untuk mempertahankan Islam

Muhammad b Idris b al-Abbas b Usman b Syafi’

- Gelaran :

i. Imam as-Syafi – sempen nama datuknya Syafi’ b Saib

ii. Bapa Usul feqah – orang yang pertama menulis dalam bidang tersebut – ar-Risalah
150H/767M – 204H /820M, Ghazzah, Palestine
Usul Feqah

Feqah

& Hadis
- Mazhab as-Syafie

- Kitab ar-Risalah

- Kitab al-Umm

- Kitab al-Masnad

1. Usia 10 tahun telah menghafaz kitab al-Muwattak

2. Kesungguhan dalam menuntut ilmu :

a) Sentiasa berada di samping gurunya semasa memberi syarahan,

b) menghafaz semua ilmu yang dipelajari,

c)dan mengembara untuk mencari ilmu.

3. Disiplin ilmu : 1/3 – menulis ilmu, 1/3 beribadah dan 1/3 untuk berehat

4. Mazhab as-Syafie- mazhab yang dinamik dan intelektual

Ahmad b Muhammad b Hanbal

- dari keluarga miskin

- suka bergaul dengan orang miskin

- Gelaran :

i. al-Hakam kerana menghafaz lebih 700,000 buah hadis dan berpengetahuan mendalam dalam ilmu hadis

ii. Imam Hanbali

164H/780M – 241H/855M, Baghdad

Hadis

Tafsir

& al-Qur’an

- Mazhab Hanbali

- Kitab al-Musnad

- Tafsir al-Qur’an

1. Mengerjakan solat sebanyak 300 rakaat pada setiap hari.

2. Khatam al-Qur’an setiap tujuh hari dan khatam pada setiap tujuh malam

3. Beliau adalah murid Imam as-Syafie dan guru kepada Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam bidang hadis

Muhammad b Ismail b Ibrahim b al-Mughirah.

- ketika kecil berpenyakit mata dan sembuh selepas ibunya berdoa.

- Gelaran :

i. Amir al-Mukminin di kalangan ahli hadis kerana kealimannya dalam bidang hadis.

ii. Imam al-Bukhari
194H/810M – 256H/872M, Bukhara
Hadis
- Sahih al-Bukhari (7275 buah hadis sahih)

- Tarikh al-Kabir

- Tarikh al-Soghir

1. Syarat hadis sahih menurut Imam al-Bukhari :

a. Perawi hadis mestilah :

i.Mempunyai ingatan dan akal yang kuat

ii.Orang Islam

iii.Bersifat thiqah / boleh dipercayai

b. Sanadnya mestilah bersambung terus kepada Rasululllah s.a..w

2. Usaha gigih dalam mengumpul hadis :

a. sentiasa memohon petunjuk Allah

b. Kuat beribadah

c. Rajin menghafaz

d. Menghindari makanan haram atau syubhah

e.Sanggup mengembara dan bersusah payah

3. Tentang Imam alBukhari:

a.menulis kitab pada waktu malam

b. tidak makan makanan yang lazat

c. sentiasa menutup aib orang lain

Muhammad b Muhammad b Ahmad al-Ghazali at-Tusi

- Gelaran :

i. Hujjatul Islam – Kecekapan,kemasyhuran dan kekuatannya membela agama Islam

ii. Abu Hamad – anaknya bernama Hamad

iii. Al-Ghazali :

- Sempena nama tempat kelahirannya di Ghazalah

- Bapanya bekerja sebagai pemintal bulu kambing(al-Ghazal)
450H/1058M - 505H / 1111M

Tus, Khurasan(Iran)
Ahli Fikir Islam

Ahli Falsafah

Ahli Sufi
- Ihya’Ulumuddin

- Mizanul Amal

- Al-Minkiz Mina ad-Dhalalah

- Al-Wajiz

1. Pendokong al-‘Asyairah – Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah

2. Jawatan yang pernah dipegang : Penasihat Agung Perdana Menteri Nizam al-Muluk dan pensyarah kanan Universiti Nizamiyah di Baghdad dan Naisabur

3. Kata-kata al-Ghazali:

" semua orang akan binasa kecuali orang yang berilmu, orang berilmu juga akan binasa kecuali berilmu, beramal dan ikhlas."

" Ilmu tanpa amal adalah SESAT, amal tanpa ilmu adalah SIA-SIA."

"Kehidupan dan kebahagiaan yang utama ialah MAKRIFATULLAH, BERIBADAH dan CINTA KEPADANYA, itulah matlamat yang sebenar."

Al-Husain b Abdullah b al-Hassan b Ali b Sina

-Gelaran :

i. Ibnu Sina

ii. Avicenna – di barat370H/980M – 428H/1037

Afsyanah, Bukhara, TurkistanPerubatan- Al-Qanun Fi at-Tibb (Canon of Medicine)

- Al-Adawiyah al-Qalbiyah

- Al-Alfiah at-Tibbiah

1. Memperkenalkan metode observation/ pemerhatian dan analisis

2. Antara universiti yang menjadikan karyanya sebagai rujukan: Frankfurt University, University of Paris, dan Oxford University.

3. Penghargaan : Kolej Ibnu Sina, Indonesia dan Avicenna College.
Abdul Rahman b Muhammad b Muhammad

- Gelaran :

i. Ibnu Khaldun

ii. al-Faqih al-Jalil

iii. al-Allamah

iv. Imam al-A’immah732H/1332M- 808H/1406M

TunisiaSejarah- Muqaddimah Ibnu Khaldun

Pandangan/Prinsip:

1.Asas pembinaan tamadun : Keunggulan aspek kerohanian dan jasmani.

2. Tafsiran sejarah berdasarkan : saikologi, ekonomi, sosiologi, alam sekitar dan geografi

3. 4 syarat dalam membuat analisis sejarah :

a. Kaedah sebab musabbab

b. Peristiwa lalu sebagai iktibar

c. Pengaruh iklim dan alam sekitar

d. Pengaruh ekonomi dan budaya

4. Asas pembinaan Negara: Agama, ekonomi, dan akhlak pemimpin dan rakyat

5. Anugerah : University of Ibnu Khaldun, dan Ibnu Khaldun Chair of Islamic Studies

Sayyid Jamaluddin b Safdar al-Afghani

- Gelaran :

i. as-Sayyid : silsilah keturunan bersambung dengan Saidina Ali k.a

- keturunannya juga bersambung dengan Imam at-Tirmidzi (Ulama hadis)
1254H/1838M - 1314H/1897M

Asad Abad, Kabul, Afghanistan
Idea Islah

Menentang Penjajah
- Al-Amal al-Kamilah

- Ar-Rad ala ad-Dhariyin

- Majalah al-Urwatu al-Wusqa

1. Idea Islah : Pembaikan @ perubahan terancang kea rah yang lebih baik.

2. Idea Islah Sayyid Jamaluddin:

a. Perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya

b. Membasmi taqlid buta

c. Kembali kepada ajaran Islam yang tulen

d. Merdekakan tanah air / pemikiran

e. Jauhi fanatik mazhab

Muhammad b Abduh b Hassan Khairullah

- Gelaran : Muhammad Abduh

- 1882 dibuang negeri atas tuduhan

terlibat

dengan pemberontakan ‘Urabi

- 1896 pertemuan pertama dengan Sayyid

Jamaluddin al-Afghani.

- Jawatan: hakim Mahkamah rayuan, ahli

majlis pengurusan Univ. al-Azhar dan

mufti Mesir.

- Majalah : al-Urwatul al-Wusqa, al-

Waqa’ik al-Misriyyah dan al-Ahram

1265H/1849M-1314H/1905M

Tanta, Mesir

Idea Islah

Pengasas al-Ikhwan al-Muslimin

- Risalah at-Tauhid

- Tafsir Juz Amma

- Tafsir Surah al-Asr

Idea Islah :

1. Akidah ; kembali kepada ajaran Islam yang tulen serta disesuaikan mengikut zaman asalkan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, juga menolak taklid buta.

2. Ilmu : mengubah kurikulum dengan menggabungkan ilmu fardu ain /agama (ilmu naqli) dengan ilmu fardu kifayah (ilmu akli)

3. Pendidikan : wujudkan piawai dalam penganugerahan sijil, farmasi untuk pelajar, peruntukan gaji untuk guru, dan memperbaiki asrama pelajar

Metode Islah : Pengajaran, media massa, karya-karya ilmiah dan jawatan

Muhammad Tahir b Syeikh Muhammad b Ahmad Jalaluddin

- Gelaran :

i. as-Syeikh Tahir Jalaluddin

ii. al-Falaki – kemahirannya dalam ilmu falak

- Jawatan : guru, mufti dan nazir sekolah-sekolah agama.

- Idea islahnya mendapat penentangan daripada ulamak tradisional dan penjajah.

- 1927 dipenjarakan oleh Belanda


1869M – 1956M

Bukit Tinggi, Sumatera Barat


Idea Islah

Pengembang ilmu falak

Pejuang kemerdekaan


- al-Imam

Idea Islah :

1. Mengamalkan Islam berteraskan al-Qur’an dan as-Sunnah, bebas dari pengaruh khurafat/bid’aah

2. Menjauhi pengaruh negative barat

3. Mempelajari pelbagai bidang ilmu fardu ain dan fardu kifayah

4. Menolak taklid buta

Metode : akhbar, jawatan dan pengajaran

Hj Abdul Malik b Syeikh Abdul Karim b Syeikh Muhammad Amrullah (HAMKA)

- Jawatan : guru, pensyarah, rector penguruan tinggi, pegawai tinggi agama Indonesia

- Anugerah : Doktor Kehormat (1959 – Univ. al-Azhar), Professor (1960 – Univ Moestopo), dan Doktor Kehormat (1974 – UKM)

1908M – 1981 M

Minangkabau, Sumatera Barat
Idea Islah

Pejuang menentang penjajah
- Tafisr al-Azhar

- Falsafah Hidup

- Tenggelamnya Kapal Van der Wijck

- Di Bawah Lindungan Kaabah

Idea Islah :

1. Menentang khurafat, bid’aah dan tarikat kebatinan yang sesat.

2. Penentangan terhadap penjajah

3. Mengkritik kepincangan pentadbiran Kerajaan Indonesia.

Pertubuhan:

1. Hindia Timur – memberi pelajaran agama kepada Jemaah haji Indonesia

2. Anggota Muhammadiyyah

3. Kolej al-Muballighin

4. Majalah Khatib al-Ummah

5. Mengetuai Front Pertahanan Nasional

6. Majlis Syura Muslim Indonesia (MASYUMI)

jiejah@06

30 comments:

 1. Untuk guru2 PI atau pelajar spm yang nak gunakan nota PI ni, dipersilakan...tapi sign in as a member la dulu...baru dapat permission..

  ReplyDelete
 2. nak copy!!
  dah sign in!
  smga dirahmati Allah,terima kasih.

  ReplyDelete
 3. makseh untuk nota yg berkesan nie....
  semoga anda diberkati Allah
  doakanlah SPM saya tahun depan

  ReplyDelete
 4. miss siti khatijah, i appriciate this note so much.
  this helps a lot. well, pray for the success of my SPM too :)

  -MRSM Taiping's student-

  ReplyDelete
 5. saya bersyukur kepada Allah jika nota saya ini membantu anak2 pelajar semua...semoga ianya menjadi pahala yang berterusan untuk saya dan anda semua...semoga anda semua berjaya dunia dan akhirat...

  ReplyDelete
 6. macam mana saya na copy this note???

  ReplyDelete
 7. Assalamualaikum..jah.. sy mohon copy nota ni ye.. dh cuba sign in tp tak taw cmne.. dh cuba x dpt..

  ReplyDelete
 8. salam.
  dah follow dah..
  nak copy !
  terima kasih..:)

  ReplyDelete
 9. salam, dah follow. nak copy boleh? terima kasih :)

  ReplyDelete
 10. terima kasih. saya copy ye. ini untuk ulangkaji spm saya. doakan saya ya :)

  ReplyDelete
 11. terima kasih atas nota yang ada semoga Allah merahmati usaha anda

  ReplyDelete
 12. terima kasih cikgu. Jazakallah khair

  ReplyDelete
 13. trimas!!!! awesome laaa...errr.. nak copy buleh??

  ReplyDelete
 14. asalamualaikum ustazah. saya nak mintak izin copy nota agama dari ustazah. nota ustazah sangat lengkap. terima kasih :)

  ReplyDelete
 15. alhamdulillah...terima kasih ats perkongsian.saya mohon izin untuk copy.

  ReplyDelete
 16. salam...mohon izin utk copy bhn....semoga Allah memberkati usaha puan...tqvm

  ReplyDelete
 17. saya mohon izin utk share dan copy.. syukran ya ustazah

  ReplyDelete
 18. Mohon copy nota ni cikgu .. untuk share dgan rkan2 ... Amat bermanfaat u SPM 2017 kami nanti ..
  -Averroes 43 MRSM PC

  ReplyDelete
 19. Assalam,semoga ilmu bermanfaat membawa cikgu ke Syurga:)

  ReplyDelete
 20. macamana nak copy atau muat turun ye. saya copy paste d word tapi x sama

  ReplyDelete
 21. SALAM UKHTI

  MINTA SHARE NOTA. TERIMA KASIH ATAS SUMBANGAN

  ReplyDelete
 22. SALAM Cikgu Khadijah

  terima kasih menyediakan nota PAI SPM.ana nak minta kebenaran untuk guna nota yang disediakan

  ReplyDelete
 23. saya dh sign in sy copy terimakasih

  ReplyDelete