klik...

Sunday, May 9, 2010

Nota Ibadah Tingkatan 5

Tajuk-tajuk Ibadah Tingkatan 5


Nota Ibadah Tingkatan 5:

1. Konsep Perkahwinan Dalam Islam:

a. Selaras dengan fitrah manusia yang memerlukan pasangan

b. Mendapatkan zuriat yang soleh

c. Memupuk sikap tanggung jawab

2. Pengertian Perkahwinan

a. Bahasa : Cantum /himpun

b. Istilah Syarak :

Akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa yang membawa maksud nikah untuk menghalalkan persetubuhan lelaki dan perempuan

3. Hukum Perkahwinan :

Hukum

Keterangan

Harus

Tiada tuntutan mendesak atau tiada perkara yang mengharamkannya

Wajib

Mampu zahir dan batin,dikhuatiri terlibat dengan zina

Sunat

Mampu zahir dan batin, tidak dikhuatiri terlibat dengan zina

Makruh

Tidak mampu nafkah zahir tetapi berkeinginan berkahwin

Haram

Tidak mampu atau melakukan kezaliman kepada pasangan.

4. Hikmah Perkahwinan :

a. Menjamin Kesihatan – mengelakkan daripada penyakit kelamin

b. Memenuhi tuntutan rohani dan jasmani

c. Menjalinkan silaturrahim antara kedua belah pihak

d. Memberi ketenteraman kepada suami dan isteri.

5. Asas Pembinaan Rumah Tangga untuk Menjamin Kebahagiaan :

a. Iman dan takwa

b. Kasih sayang dan kasihan belas

c. Pergaulan yang baik

6. Persediaan Sebelum Memasuki Gerbang Perkahwinan :

a. Ilmu dan akhlak

b. Fizikal dan mental

c. Ekonomi yang stabil

7. Implikasi Perkahwinan Yang Tidak Mengikut Undang-Undang Keluarga Islam:

Implikasi

Keterangan

Diri

- Dikenakan tindakan undang-undang

- Dipandang serong

Keluarga

- Nama baik keluarga akan tercemar.

Masyarakat

- Menjadi kucar kacir kerana tidak menghormati undang-undang

8. Langkah Mengatasi Masalah Perkahwinan Yang Tidak Mengikut Undang-Undang Islam :

Langkah

Keterangan

Perhatian ibu bapa/ masyarakat

Pastikan perkahwinan mengikut undang2

Program agama

Memberikan penjelasan tentang undang-undang keluarga Islam

Tindakan undang-undang

Penguatkuasaan dan perlaksanaan kepada yang melanggar hokum syarak dan undang2


9. Kaifiyat Perkahwinan :

a. Ciri-ciri Bakal suami dan Isteri

Ciri-ciri Umum

Ciri-ciri berdasarkan Hadis Rasulullah s.a.w

-Beriman, bertaqwa, berilmu, bertimbang rasa dan bertanggungjawab

- Harta

- Keturunan

- Kecantikkan

- Agama

10. Wanita Yang Haram Dikahwini :

- Terbahagi kepada dua bahagian :

a. Haram Selama-lamanya :

Faktor

Contoh

Keturunan/Nasab

i. Ibu, nenek keatas

ii. Anak , cucu ke bawah

iii. Adik beradik seibu sebapa/ sebapa/ seibu

iv. Ibu saudara sebelah ibu/bapa keatas

v. Anak saudara dari adik beradik seibu sebapa/seibu/ sebapa ke bawah

Penyusuan/ar-Radha’ah

Syarat penyusuan:

1. Sekurang-kurangnya 5 kali kenyang

2. Bayi yang berumur 2 tahun atau kurang

i. Ibu susuan ke atas

ii. Anak susuan ke bawah

iii. Adik beradik susuan

iv. Ibu saudara/ adik beradik ibu susuan @ suami

v. Anak saudara dari adik beradik susuan ke bawah

Persemendaan / al-Musaharah

i. Ibu tiri ke atas(sama ada disetubuhi atau tidak)

ii. Menantu (anak atau cucu) ke bawah (disetubuhi atau tidak)

iii. Ibu mertua ke atas

iv. Anak tiri ke bawah apabila disetubuhi ibunya

b. Haram Sementara:

i. Perempuan yang ditalak 3

ii. Perempuan yang bersuami

iii. Masih dalam iddah

iv. Sedang hamil hasil perzinaan

v. Tidak beragama samawi

vi. Mengumpul bersama muhram dalam satu masa

vii. Perempuan kelima bagi suami yang mempunyai 4 orang isteri.

11. Merisik

a. Pengertian :

Langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai serta menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh seseorang

b. Hukum melihat bakal tunangan : disunatkan melihat muka dan tangan sahaja

c. Tujuan melihat :

i. Berpuas hati dengan pilihan

ii. Mengelakkan penipuan

iii. Terjamin kebahagiaan rumah tangga

12. Meminang

a. Pengertian :

Lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri.

b. Cara/lafaz yang digunakan :

i. Soreh/jelas/berterus terang – contoh : meminang/melamar

ii. Kinayah/sindiran/kiasan – contoh menyunting

c. Hukum pemberian /hadiah :

Harus dengan syarat tidak berlaku pembaziran dan tiada unsur-unsur maksiat

d. Batas pergaulan dalam tempoh bertunang :

Mereka masih dianggap sebagai orang asing/ajnabi, diharamkan bergaul bebas dan keluar berdua-duaan tanpa ditemani muhram

13. Rukun nikah dan syarat-syarat

Bil

Rukun

Syarat

1

Bakal suami

i. Islam

ii. Lelaki

iii. Tidak beristeri empat pada satu masa

iv. Bukan dalam ihram haji/umrah

v. Bukan muhrim

2

Bakal isteri

i. Islam / ahli kitab

ii. Perempuan

iii. Bukan isteri orang

iv. Bukan dalam idah raj’ie

v. Bukan dalam ihram haji/umrah

vi. Bukan muhrim

3

Wali

i. Islam

ii. Lelaki

iii. Baligh

iv. Berakal

v. Bukan dalam ihram haji/umrah

vi. Tidak ditegah daripada membelanjakan harta

vii. Merdeka

4

Saksi

i. Islam

ii. Dua orang lelaki

iii. Baligh

iv. Adil/tidak melakukan dosa besar

v. Memahami lafaz ijab dan kabul

vi. Sejahtera pancaindera

5

Ijab dan kabul

Ijab : lafaz yang diucapkan oleh wali.

Syarat:

 1. Dilafazkan oleh wali/wakil
 2. Ijab dan kabul berlaku dalam satu majlis
 3. Bukan bahasa sindiran
 4. Jelas dan difahami oleh wali, bakal suami dan saksi
 5. Tidak diselangi oleh diam yang lama/perkataan yang tidak berkaitan

Kabul : jawapan penerimaan yang dilafazkan oleh bakal suami

Syarat:

i. Tidak menyalahi ijab

ii. Tidak diselangi oleh diam yang lama/perkataan yang tidak berkaitan

iii. Dilafazkan oleh bakal suami/wakil

iv. Menyebut nama bakal isteri/ganti namanya

v. Tidak dengan lafaz taklik

vi. Tidak dibataskan tempoh masa.

14. Wali nikah

a. Pengertian : Orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan

b. Bahagian :

i. Wali Nasab/Keturunan

ii. Wali Hakim: mereka yang diberi kuasa oleh sultan/pemerintah untuk mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali, keenganannya atau hilang kelayakan

c. Susunan wali

i.

Bapa

ii. Datuk

iii. Adik-beradik lelaki seibu sebapa

iv. Adik-beradik lelaki sebapa

v. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik seibu sebapa dan ke atas

vi. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik sebapa dan ke atas

vii. Bapa saudara seibu sebapa dan ke atas

viii. Bapa saudara sebapa (sebelah bapa)

ix. Sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa dan kebawah

x. Sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa

xi. Wali hakim

d. Sebab-sebab perpindahan kuasa wali nasab kepada wali hakim:

i. Tiada wali nasab

ii. Wali tidak dapat dikesan/ dipastikan masih hidup/mati.

iii. Wali tinggal jauh

iv. Wali dalam tahanan dan tidak dapat dihubungi

v. Wali dalam ihram haji/umrah

vi. Wali meyembunyikan diri

vii. Wali setaraf bergaduh

viii. Wali sendiri yang ingin berkahwin dengan perempuan tersebut

ix. Wali enggan

15. Saksi

a. Peranan :

i. Boleh memberi keterangan sekiranya berlaku pertikaian

ii. Menjamin pernikahan itu sah

iii. Memuliakan perkahwinan

iv. Mengelakkan fitnah

16. Mahar

a. Pengertian :

Pemberian wajib daripada suami kepada isteri sama ada dalam bentuk wang @ sesuatu yang bernilai.

b. Hukum : wajib

c. Jenis-jenis :

i. Musamma : mahar yang telah ditetapkan dan dipersetujui

ii. Misil : Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut mahar saudara perempuan isteri.

d. Kadar : bergantung pada persetujuan dan budi bicara, sebaik-baiknya yang sederhana.

e. Syarat mahar : semua barang @ manfaat yang boleh dijadikan bayaran @ upah.

f. Hikmah :

i. Melahirkan keikhlasan

ii. Sebagai persiapan suami untuk memikul tanggung jawab

iii. Mengembirakan hati isteri

iv. Memulia dan mengiktiraf wanita

17. Walimatul urus

a. Pengertian :

Kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraikan perkahwinan.

b. Hukum :

Sunat muakkad mengadakannya, wajib menghadirinya tanpa keuzuran

c. Adab-adab mengadakan :

i. Sederhana, tiada pembaziran

ii. Tiada unsur-unsur maksiat /khurafat

iii. Hiburan yang tidak bertentangan dengan Islam diharuskan

iv. Tiada pergaulan bebas

d. Hikmah mengadakan :

i. Melahirkan rasa kesyukuran

ii. Melahirkan kegembiraan

iii. Tanda tahniah dan selamat

iv. Mengisytiharkan kepada orang ramai

v. Mengikut ajaran dan sunah

18. Tanggung jawab suami isteri

Aspek

Tanggung jawab

Suami

i. Memberi nafkah zahir dan batin

ii. Memberi didikan

iii. Memberi layanan yang baik

Isteri

i. Mentaati suami

ii. Memelihara kehormatan diri

iii. Menjaga harta suami

iv. Memberi layanan yang baik kepada suami

v. Tinggal di rumah suami

Bersama

i. Memelihara dan mendidik anak-anak

ii. Menghubungan silatur rahim keluarga kedua-dua pihak

iii. Memenuhi keprluan masing-masing

iv. Saling menghormati dan menjaga keaiban

v. Saling menasihati

a. Kesan pengabaian tanggung jawab :

i. Persefahaman akan hilang dan pergaduhan akan tercetus.

ii. Berlaku perceraian

iii. Anak-anak menjadi mangsa keruntuhan rumah tangga – hidup terbiar dan terlibat dengan gejala yang tidak sihat

iv. Masyarakat akan kucar kacir

b. Persiapan keluarga bahagia:

i. Mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan tentang agama dan yang berkaitan dengan kekeluargaan.

ii. Persiapan ekonomi – penyediaan keprluan asas untuk isteri dan anak-anak.

iii. Persiapan akhlak – semaikan nilai-nilai murni dalam diri suami isteri supaya menjadi contoh ikutan

19. Talak

a. Pengertian :

i. Bahasa : cerai atau melepaskan ikatan

ii. Istilah : merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak, cerai atau yang membawa makna keduanya.

b. Hukum talak:

Hukum

Huraian

Harus

hukum asal

Wajib

apabila tidak dapat melaksanakan kewajipan atau melakukan kezaliman

Sunat

isteri memiliki akhlak yang buruk

Haram

dilafazkan pada waktu haram iaitu ketika isteri sedang haid/hamil/nifas atau bertujuan untuk menganiaya

Makruh

menceraikan isteri tanpa sebab atau isteri yang solehah.

c. Rukun dan syarat talak :

Rukun

Syarat

Suami

Berakal, baligh dan kemahuan sendiri

Isteri

Isteri yang sah dan masih milik suami

Lafaz

Mempunyai maksud cerai

Terbahagi kepada dua jenis :

i. Lafaz soreh (jelas) – menggunakan perkataan talak/cerai.

Contoh : Aku ceraikan engkau

ii. Lafaz Kinayah (sindiran) – memerlukan niat suami.

Contoh: Aku bebaskan engkau

d. Hikmah talak

i.

©jah06

Memberi peluang memulakan hidup baru

ii. Sebagai pengajaran untuk memperbaiki diri

iii. Mengurangkan tekanan perasaan

iv. Menyedarkan tentang kepentingan menghayati Islam.

e. Jenis-jenis talak

Aspek

Jenis

Hukum

i. Talak Sunni – yang sesuai dengan peraturan syarak:

- Talak satu dan dua ketika isterinya suci dari haid /nifas dan tidak disetubuhi

ii. Talak Bid’ie – menyalahi peraturan syarak

- Talak tiga sekali gus

- Atau ketika isteri dalam haid/nifas

- Atau suci dari haid/nifas tapi telah disetubuhi

Kesan

i. Talak Raji’e – talak satu dan dua yang boleh dirujuk dalam masa iddah

ii. Talak Bain – talak yang tidak boleh dirujuk.

Terbahagi kepada dua :

a. Bain sughra – suami tidak boleh rujuk tetapi boleh nikah semula

- Contohnya : khuluk, fasakh, ila’, talak raji’e yang tamat tempoh iddah dan talak sebelum bersetubuh.

b. Bain kubra – talak tiga yang mengharamkan suami mengahwini semula isterinya kecuali selepas isteri berkahwin dengan lelaki lain dan diceraikan setelah berlaku persetubuhan.

f. Talak taklik : talak bersyarat

i. Taklik biasa : Suami berkata kepada isteri “Jika engkau keluar rumah maka engkau tertalak dengan talak satu”

ii. Taklik khuluk : suami tidak boleh merujuk isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

20. Rujuk

a. Pengertian

i. Bahasa : Kembali

ii. Istilah : Suami yang mengambil kembali isteri yang telah diceraikan .

- isteri yang diceraikan dengan talak satu dan dua dalam masa idah

b. Rukun dan syarat rujuk :

Rukun

Syarat

Orang yang merujuk : suami

Islam, baligh, berakal dan kemahuan sendiri

Orang yang dirujuk : isteri

Islam, telah disetubuhi, bukan perceraian fasakh/ khuluk/talak tiga, dan masih dalam tempoh iddah

Lafaz/sighah

i. Lafaz soreh/ jelas : Aku rujuk engkau

ii. Lafaz kinayah/ sindiran : Aku pegang engkau

©jah06

Syarat : Menggunakan lafaz rujuk, tidak bertaklik/bersyarat, dan tidak ditentukan masa

c. Hikmah rujuk

i. Sesuai dengan fitrah manusia

ii. Memberi peluang untuk menyambung semula hubungan

iii. Dapat memperbaiki kesilapan/kelemahan

iv. Memberi ketenteraman jiwa

v. Menyatukan semula keluarga.

21. Iddah

a. Pengertian :

i. Bahasa : Tempoh pengiraan

ii.

©jah06

Istilah : Tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami.

b. Jenis dan tempoh iddah

Status isteri

Iddah

Perceraian hidup

Perceraian mati

Hamil

Melahirkan

Melahirkan

Haid

3 kali suci

4 bulan 10 hari

Tiada Haid

3 bulan

4 bulan 10 hari

Belum disetubuhi

Tiada iddah

4 bulan 10 hari

c. Sebab perbezaan tempoh jenis-jenis iddah

i. Iddah perempuan bercerai hidup :

1. 3 kali suci kerana dapat membersihkan rahim perempuan daripada benih bekas suami

2. Perempuan hamil : hingga melahirkan supaya perempuan dapat memberi tumpuan kepada penjagaan kesihatan dan kandungannya.

ii. Iddah perempuan bercerai mati : 4 bulan 10 hari sebagai tanda perkabungan dan kesedihan.

iii. Iddah permpuan yang belum disetubuhi : tiada iddah kerana rahimnya bersih dari pada benih suaminya.

d. Hikmah iddah

i. Memastikan tidak berlaku percampuran keturunan

ii. Memberi peluang untuk berfikir

iii. Memberi penghormatan kepada suami yang meninggal dan menjaga perasaan keluarganya

e. Hak dan status isteri semama dan selepas iddah

Hak semasa iddah

Hak selepas iddah

i. Talak satu/dua masih dalam iddah : mendapat nafkah zahir, tempat tinggal dan harta pewarisan

Tidak lagi mempunyai hubung an dengan suami.

Bebas untuk ber kahwin dengan bekas suami atau lelaki lain

ii. Talak bain : tidak berhak mendapat nafkah zahir, kecuali tempat tinggal dan harta pewarisan

iii.Kematian suami: Tempat tinggal sahaja

f. Perkara-perkara yang dilarang semasa iddah

Perkara

Iddah talak

Iddah kematian

Peminangan

Diharamkan kepada lelaki lain, sama ada secara terang/sindiran

Diharamkan kepada lelaki lain secara terang, harus secara sindiran

Keluar rumah

Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami kecuali keperluan yang dibenarkan syarak

Tidak boleh keluar rumah kecuali keperluan yang dibenarkan syarak

Berhias diri

Dalam iddah raji’e : harus

Dalam iddah bain : sunat

Diharamkan

Perkahwinan

Diharamkan dengan lelaki lain

Diharamkan

22. Fasakh dan Khuluk

Aspek

Fasakh

Khuluk

Definisi

Bahasa: Batal

Istilah : Pembatalan ikatan perkahwinan oleh pihak kadi/mahkamah syari’ah

Bahasa:Mencabut/

tanggal

Istilah : Perceraian antara suami isteri dengan lafaz talak khuluk atau bayaran tertentu

Hukum

Harus

Sebab-sebab

1.Suami tidak

memberi nafkah

zahir/batin.

2.Suami ber

penyakit yang

sukar diubati

3.Suami

melakukan

kezaliman

4.Suami hilang

/ghaib (Mazhab

Hanbali – 6 bln,

Mazhab Maliki

-1 tahun, dan

Mazhab as-

Syafi’e – 4thn)

5.Suami murtad

Atas permintaan isteri

Proses

Isteri menuntut fasakh,

Mahkamah Syari’ah menyiasat, jika sabit aduan, mahkamah akan membubarkan perkahwinan

Isteri meminta diceraikan dengan tebus talak sbyk RM 1000, suami melafazkan : Aku talakkan engkau dengan bayaran sebanyak itu.

Kesan

Tidak boleh dirujuk dalam masa edah, tetapi boleh nikah semula

Hikmah

1.Mengelakkan

kemudaratan

terhadap isteri

2.Peringatan

kepada suami

agar melaksana

-kan tanggung

jawab

3.Menyelamatkan

aqidah isteri/

anak daripada

suami murtad

1.Penghormatan

kepada isteri

2.Mengelakkan

nusyuz

3.Mengelakkan

sifat ego suami

yang suka

menyalahguna

kan kuasa

sebagai ketua

keluarga

23. Nusyuz

a. Definisi :

i. Bahasa : derhaka/ingkar

ii. Istilah : Keengganan isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut syarak.

b. Hukum : haram dan malaikat melaknat isteri yang nusyuz

c. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada nusyuz :

i. Enggan melayan suami ke tempat tidur.

ii. Keluar rumah tanpa izin

iii. Melakukan kekasaran; perkataan/perbuatan

iv. Ingkar perintah suami

v. Membenarkan lelaki lain yang tidak disukai suami memasuki rumah ketika ketiadaan suami.

d. Kesan nusyuz :

i. Hilang hak nafkah daripada suami

ii. Hilang hak giliran bermalam

e. Akibat buruk nusyuz

i. Suami : hilang pertimbangan dan akan bertindak kasar terhadap isteri.

ii. Keluarga : anak-anak hilang rasa hormat kepada kedua-dua ibu bapa.

iii. Masyarakat : hubungan antara keluarga akan terjejas.

f. Adab mendidik isteri yang nusyuz

i. Memberi nasihat dengan penuh hikmah

ii. Memisahkan tempat tidur

iii. Memukul dengan tujuan mendidik.

g. Syarat-syarat memukul isteri nusyuz

i. Tidak keterlaluan hingga mencederakannya

ii. Tidak memukul dibahagian yang sensitif

iii. Memukul dengan tujuan mendidik

iv. Memukul dengan alat yang tidak membahayakan.

24. Zihar

a. Pengertian :

i. Bahasa : belakang

ii. Istilah :suami menyamakan isterinya atau mana-mana anggotanya dengan ibunya atau dengan mana-mana perempuan muhram baginya.

b. Hukum : haram dan berdosa besar

c. Rukun dan syarat zihar

Rukun

Syarat

Suami

i. Baligh

ii. Berakal

iii. Sah talak (tidak sah menziharkan isteri dalam iddah bain)

iv. Kemahuan sendiri.

Isteri

i. Isteri yang sah

ii. disandarkan kepada isterinya atau mana-mana anggotanya.

Orang yang diserupakan

i. Perempuan

ii. Muhram suami : keturunan, penyusuan dan persemendaan.

Sighah

i. Lafaz yang digunakan jelas

dan khusus - tidak

memerlukan niat. ( Lafaz

“Belakang”)

iii. Lafaz tidak jelas/khusus – ia

memerlukan niat(anggota

selain belakang)

d. Langkah-langkah mengelakkan zihar.

i. Suami hendaklah mengawal kemarahan

ii. Memahami konsep zihar

iii. Tidak mengikut sifat arab jahiliah

e. Kifarat Zihar

i. Memerdekakan seorang hamba

ii. Jika tidak mampu, suami berpuasa dua bulan berturut-turut

iii. Jika tidak mampu, memberi makan 60 orang fakir miskin dengan kadar secupak seorang(beras)

f. Akibat zihar

i. Suami mendapat kemurkaan Allah kerana mengharamkan persetubuhan yang halal

ii. Suami isteri haram melakukan persetubuhan

iii. Suami wajib membayar kifarat

iv. Zihar menjatuhkan maruah isteri.

25. Li’an

a. Pengertian :

i. Bahasa: laknat

ii. Istilah :

1. sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri atau untuk menafikan nasab.

2. sumpah isteri yang diseetakan dengan kemurkaan Allah untu menolak tuduhan zina suaminya

b. Sebab berlaku li’an

i. Suami menuduh isteri melakukan zina tanpa 4 orang saksi – akan dikenakan hukuman qazaf iaitu 80 kali sebatan. Untuk mengelakkan hukuman ini suami hendaklah berli’an.

ii. Isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman rejam sampai mati jika mengaku salah atau menolak untuk berli’an.

c. Proses li’an

i. Suami bersumpah di hadapan hakim : Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhan zina terhadap isteriku adalah benar (4 kali).

Sumpah yang kelima : Sesungguhnya laknat Allah akan menimpa diriku jika aku berdusta dalam membuat tuduhan zina terhadap isteriku

ii. Isteri bersumpah di hadapan hakim : aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhan zina yang dibuat oleh suamiku terhadap diriku adalah dusta (4 kali)

Sumpah yang kelima : Sesungguhnya kemurkaan Allah akan menimpa diriku jika tuduhan suamiku adalah benar.

d. Implikasi li’an

i. Suami isteri terpisah

ii. Mereka tidak boleh berkahwin selama-lamanya

iii. Suami yang membuat tuduhan terlepas dari hukuman qazaf

iv. Isteri akan dikenakan hukuman hudud zina jika tidak menolak tuduhan dengan li’an

v. Anak yang dinafikan akan ternafi nasabnya daripada suami yang bersumpah

vi. Isteri berhak menuntut nafkah bagi anak yang tidak dinafikan nasabnya.

e. Hikmah li’an

i. Suami dapat mencari jalan penyelesaian dengan cara adil dan diredai Allah

ii. Isteri dapat menjaga maruahnya daripada tuduhan

iii. Suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya

26. Poligami

a. Pengertian :

i. Bahasa : (Latin) banyak isteri

ii. Istilah : Lelaki yang beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak lebih daripada 4 orang isteri pada satu masa.

b. Hukum : harus

c. Syarat-syarat :

i. Tidak melebihi 4 orang

ii. Boleh berlaku adil, dari aspek lahiriah, (kasih sayang tidak termasuk kerana di luar kawalan manusia.)

iii. Mampu ; jasmani dan kewangan

d. Kesan poligami yang tidak mengikut syarat:

i. Dapat kemurkaan Allah

ii. Perasaan tidak puas hati di kalangan isteri-isteri.

iii. Berlaku perbalahan/ pergaduhan

iv. Anak-anak terabai.

e. Hikmah poligami :

i. Menyambung keturunan

ii. Membela anak-anak yatim dan wanita

iii. Mengelakkan maksiat

iv. Mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

27. Kemahiran Keibubapaan.

a. Konsep Keibu bapaan

Matlamat pendidikan : membentuk anak-anak yang soleh yang boleh mendoakan ibu bapa sebagai amal jariah.

Sabda Rasulullah s.a.w , mafhumnya:

Apabila manusia mati maka terputuslah

segala amalannya melainkan tiga perkara:

Sedekah jariah (berterusan),

ilmu yang dimanfaatkan atau

anak soleh yang mendoakannya


b. Hukum melaksanakan tanggung jawab : wajib

c. Cara melaksanakan tanggung jawab :

i. Semasa Mengandung

1. Mendekatkan diri kepada Allah

2. Melakukan perintah Allah

3. Menjauhi maksiat

4. Membaca al-Qur’an

5. Menjaga akhlak

6. Membuat pemeriksaan berkala

7. Menjaga pemakanan

8. Banyakkan berehat

ii. Selepas Kelahiran :

1. Bayi baru lahir disunatkan :

· Azan dan iqamah

· Bertahnik

· Menamakan dengan nama yang baik

· Mencukur dan bersedekah

· Melakukan akikah

2. Pendidikan Islam – asas-asas keimanan : rukun iman, rukun Islam dan prinsip-prinsip syariah

3. Pendidikan Moral – akhlak dan budi luhur

4. Pendidikan Jasmani – penjagaan kesihatan, makan minum dan kebersihan diri.

5. Pendidikan intelektual – ilmu fardu ain dan kifayah

6. Pendidikan rohani – sifat-sifat positif

7. Pendidikan sosial – konsep persaudaraan, menjaga hak-hak orang lain, batasan aurat dan pergaulan.

d. Implikasi Pengabaian Tanggung jawab Ibu Bapa Terhadap Pendidikan Anak-anak

i. Membentuk individu yang bersifat individualistik/ mementingkan diri sendiri

ii. Melahirkan individu yang lemah dan tidak mempunyai jati diri

iii. Anak-anak mudah terjebak dengan gejala negatif seperti penyalahgunaan dadah

iv. Terdorong untuk melakukan perlakuan jenayah.

v. Menimbulkan kebencian Allah dan masyarakat

28. Undang-undang Keluarga Islam

a. Definisi :

Undang-undang yang memperuntukkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga Islam

- Ditadbir oleh enakmen Pentadbiran Hukum Syarak di negeri masing-masing.

b. Sejarah Penubuhan :

i. Sebelum penjajahan Inggeris - Undang-undang Islam telah diamalkan di Tanah Melayu, buktinya Hukum Qanun Melaka, yang merangkumi bidang jenayah, muamalah, keluarga, acara keterangan serta undang-undang pentadbiran dan pemerintahan.

ii. Selepas penjajahan Inggeris – aspek agama dan pentadbiran dipisahkan. Undang-undang Islam hanya digunapakai dalam aspek kekeluargaan sahaja, serta tertakluk di bawah bidang kuasa Inggeris.

iii. Tahun 1880 – Ordinan Perkahwinan Muhammad diwujudkan yang membawa kepada penubuhan Mahkamah Syariah.

iv. Tahun 40-an – kuasa pentadbiran Hal Ehwal orang Islam diletakkan di bawah tanggungjawab Majlis Agama Islam Islam negeri-negeri.

v. Tahun 1989 – Pentadbiran Mahkamah Syariah dipisahkan daripada Majlis Agama Islam Negeri.

vi. 1998 – Jabatan Kehakiman Syariyyah Malaysia di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk menyususn semula Mahkamah Syariyyah.

c. Bidang Kuasa Mahkamah Syariah

i. Bidang Kuasa Mal

· pertunangan,perkahwinan,perceraian,pembatalan perkahwinan atau perpisahan.

· pelupusan/tuntutan harta perkara (1)

· nafkah,kesahtarafan,hadhanah.

· pembahagian /tuntutan harta pencarian.

· wasiat/pemberian ketika hampir mati seseorng Islam.

· pemberian sesama hidup

· waqaf/nazar

· menantu/membahagikan harta berwasiat / tidak berwasiat orang Islam

· perkara lain yang berkaitan dengan bidang kuasa yang diberikan oleh mana-mana undang-undang bertulis.

ii. Bidang Kuasa Jenayah

· Untuk kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum penjara 3 tahun atau denda RM5,000.00 atau sebat 6 rotan atau kedua-duanya sekali.

d. Struktur Organisasi Mahkamah Syariyyah

i. Mahkamah Rendah

ii. Mahkamah Tinggi

iii. Mahkamah Rayuan

e. Peranan Mahkamah Syariyyah:

i. Khidmat nasihat

ii. Menyelesaikan kes

iii. Memberikan maklumat perundangan kepada orang ramai

f. Info Istilah :

i. Akta : Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat

ii. Enakmen : Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri

iii. Ordinan : Rang undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka

iv. Harta sepencarian : Harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan suami isteri, hasil atau usaha mereka bersama.

29. Anak Amanah Allah

a. Pengertian anak angkat :

Anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya.

b. Hukum mengambil anak angkat : harus

c. Peraturan pengambilan anak angkat

i. Haram membin atau membintikan anak angkat kepada bapa angkat

ii. Batas-batas pergaulan anak angkat – dianggap sebagai ajnabi / bukan muhram

iii. Harta pusaka – anak angkat tidak boleh mempusakai harta pusaka keluarga angkat

Cara anak angkat

Memperoleh harta melalui :

§ hibah

§ hadiah

§ wasiat dengan syarat tidak melebihi 1/3 harta keluarga angkat.

§ Harta pusaka daripada keluarga kandung

d. Hikmah larangan membin/ membintikan anak angkat kepada bapa angkat

i. Mengiktiraf keluarga bapa kandung dan mengekalkan pertalian nasabnya.

ii. Memelihara hak anak angkat dalam mewarisi harta pusaka bapa kandungnya.

iii. Menjaga batas pergaulan

iv. Memelihara hak wali nikah.

e. Hadhanah :

i. Pengertian:

Hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mumayyiz dan tidak mampu menguruskan diri sendiri.

ii. Hukum : wajib bagi anak yang belum mampu berdikari.

iii. Hak Hadhanah :

1. Ibu adalah yang lebih berhak memelihara anaknya.

2. Sekiranya ibu hilang kelayakan :

· Nenek sebelah ibu

· Bapa

· Nenek sebelah bapa

· Datuk

· Saudara perempuan seibu sebapa

· Saudara perempuan seibu

· Saudara perempuan sebapa

· Anak saudara perempuan daripada adik-beradik perempuan seibu sebapa

· Anak saudara perempuan daripada adik-beradik perempuan seibu

· Anak saudara perempuan daripada adik-beradik sebapa

· Emak saudara mebelah ibu

· Emak saudara sebelah bapa

· Waris lelaki yang boleh menerima ‘usbah’- muhram kepada kanak-kanak tersebut

iv. Syarat-syarat mendapat hadhanah:

1. Islam

2. Berakal

3. Dewasa

4. Berakhlak mulia dan memelihara kehormatan diri

v. Sebab-sebab gugur hak :

1. Berkahwin dengan lelaki yang tidak mempunyai pertalian nasab dengan kanak-kanak tersebut.

2. Berkelakuan buruk

3. Berpindah tempat kediaman dengan tujuan menghalang bapa menziarahinya

4. Cuai atau menganiaya

5. Murtad

vi. Tempoh Hadhanah

1. Apabila telah dewasa, kerana sudah mampu berdikari

2. Mumayyiz – kanak-kanak berhak memilih untuk tinggal dengan ibu / bapa

11 comments:

 1. terima kasih... ini blh jadi smber rujukan.. buat..plajar tngkatan 5

  ReplyDelete
 2. barakallahu fiikum...munasib littullab mufidatan...syukran

  ReplyDelete
 3. terima kasih... mohon share... sangat membantu.....moga Allah memberkati segala usaha yang murni...insyaAllah

  ReplyDelete
 4. terima kasih sangat kerana banyak memberi info kepada saya tentang Pendidikan Islam (^_^)

  ReplyDelete
 5. terima kasih sangat kerana banyak memberi info kepada saya tentang Pendidikan Islam (^_^)

  ReplyDelete
 6. can I copy this , as your information , I've seen your rest topic likes this blog , same goes to what I've said above .... it's good for student ....

  ReplyDelete