klik...

Wednesday, January 11, 2012

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 5


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK BESUT, TERENGGANU     

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 5 TAHUN 2012


MINGGU
 BIDANG PEMBELAJARAN
 HASIL PEMBELAJARAN

ABM/AKTIVITI
1
(3 – 5 Jan)
Pengurusan dan memperkenalkan pelajar dengan tajuk-tajuk tingkatan 52
(8 – 12 Jan)
a.  Tilawah al-Qur’an
     Surah / Ayat : At-Taubah / 6
     Tajuk :  Layanan Baik Terhadap 
                  Orang  Bukan Islam
i.       Kepentingan memberi layanan baik
ii.     Kesan peperangan dan kedamaian
iii.    Pengajaran ayat


b.  Adab dan Akhlak Islamiah
     Tajuk: Adab Bermusafir
i.       Hukum musafir dan huraiannya
ii.     Adab bermusafir
iii.    Sebab-sebab perlunya bermusafir


c.  Amali Solat
     Doa  ketika musafir
Aras 1
Pelajar dapat memberikan maksud ayat 6 surah at-Taubah.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan hukum qalqalah.
Aras 3
Pelajar dapat menghuraikan kesan peperangan kepada sesebuah negara

Aras 1
Pelajar dapat menyebut  hukum bermusafir.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan  adab-adab bermusafir.
Aras 3
Pelajar dapat menghuraikan sebab-sebab perlunya bermusafir

-          Radio kaset/vcd al-Qur’an
-          Penerangan
-          Perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan
-          Membaca secara berkumpulan3
(15 – 19 Jan)
a.  Akidah
     Tajuk : Mutiara Iman
i.       Pengertian iman
ii.     Iman bertambah dan berkurang
iii.    Ciri-ciri bertambah iman
iv.    Kemanisan iman
b.  Tokoh Islam  
     Tajuk : Ibnu Sina
i.       Riwayat hidup
ii.     Pendidikan
iii.    Sumbangan  c.  Amali Solat
     Penghayatan doa selepas solat
Aras 1
Pelajar dapat menyatakan  maksud iman dari aspek bahasa dan istilah..
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri orang yang bertambah imannya.
Aras 3
Pelajar dapat menghuraikan cara-cara  untuk mendapatkan kemanisan iman

Aras 1
Pelajar dapat menyatakan nama sebenar tokoh
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan  riwayat hidup tokoh.
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan sumbangan tokoh terhadap umat Islam
-          Penerangan
-          Perbincangan dan pembentangan
-          Membuat analisis
-          Kuiz
-          Folio dan pembentangan
-          Forum
-          Membaca secara berkumpulan 
4
(22 – 26Jan)
Hadis Rasulullah s.a.w
     Tajuk : Kehidupan di Dunia Ibarat
                 Seorang Perantau
i.       Inti sari hadis
ii.     Kehidupan di dunia adalah sementara
iii.    Teknik pengurusan masa yang efektif
iv.    Bekalan hari akhirat

b. Tajuk : Adab Bernegara
i.       Definisi negara
ii.     Adab-adab bernegara
iii.    Faedah Menjaga Adab Bernegarac.  Amali solat
     Penghayatan doa selepas solat
    
Aras 1
Pelajar dapat menyebut  inti sari  hadis tersebut.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan  cara-cara pengurusan masa yang baik.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan 
Aras 1
Pelajar dapat menyatakan definisi negara.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan adab-adab bernegara.
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan langkah-langkah untuk menyelamatkan negara daripada ancaman musuh.


-          Papan gulung dan marker pen
-          Perbincangan
-          Pembentangan
-     Bercerita

-          Simulasi
-          Senarai semak
-          Sumbang saran
-          Kajian perpustakaan
-          Kontekstual
5
 (29 Jan– 2 Feb)
a. Ibadah
     Tajuk : Perkahwinan Dalam Islam
i.       Konsep perkahwinan menurut Islam
ii.     Pengertian
iii.    Hukum-hukum
iv.    Galakkan berkahwin
v.     Hikmah perkahwinan
vi.    Implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang keluarga Islam

b.  Amali solat
     Doa  memohon keampunan untuk
     ibu bapa
Aras 1
Pelajar dapat menerangkan  maksud perkahwinan.
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan  hukum perkahwinan.
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan langkah mengatasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang keluarga Islam-          Penerangan dan memahami
-          ‘Ice Breaking’
-          Membuat inferens
-          Penyelesaian masalah
6
(5 – 9 Feb)
TOV7
(12 – 16 Feb)
a.  Tilawah al-Qur’an
     Surah/Ayat :at-Taubah/128 dan 129
i.       Hikmah Rasulullah s.a.w dipilih dari kalangan manusia.
ii.     Kasih sayang Rasulullah s.a.w terhadap umatnya
iii.    Peranan tawakalb. Tokoh
     Tajuk : Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan Ulung  
i.       Riwayat hidup
ii.     Pendidikan
iii.    Sumbangan

c. Amali solat
    pengahayatan Selawat
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah at-Taubah ayat 128 dan 129 dengan baik.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan  inti sari yang terkandung dalam ayat tersebut.
Aras 3
Pelajar dapat menghuraikan kepentingan tawakal dalam berdakwah.
Pelajar dapat menghafaz ayat tersebut.
Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan sumbangan tokoh

-          Talaqi dan musyafahah
-          Kaji selidik (hukum tajwid)
-          Sumbangsaran-          Kuiz
-          Folio
-          Forum 

8
(19 – 23 Feb)

a.  Akidah
     Tajuk : Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
i.       Takrif Ahli Sunnah Wal Jamaah
ii.     Prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
iii.    Pandangan mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap beberapa isu

b. Adab
     Tajuk :  Adab Dengan Pemimpin
i.       Konsep kepimpinan
ii.     Adab rakyat dan ahli terhadap pemimpin
iii.    Kesan tidak taat kepada pemimpin

c. Amali solat
    Doa selepas solat
Aras 1
Pelajar dapat menyatakan  takrif Ahli Sunnah Wal Jamaah
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
Aras 3
Pelajar dapat menganalisis mazhab Syiah dan Khawarij

Aras 1
Pelajar dapat menerangkan konsep pemimpin
Aras 2
Pelajar dapat menghuraikan adab terhadap pemimpin.
Aras 3
Pelajar dapat merumuskan kesan tidak taat kepada pemimpin.


-          Membanding dan membezakan


-          Penyelidikan Perpustakaan 
9
(26 Feb – 1 Mac)
a.  Tilawah al-Qur’an
     Surah/Ayat :  an-Nur / 30 dan 31
     Tajuk : Batas-batas Pergaulan
i.                     Inti sari ayat
ii.                    Kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri


b.  Tokoh Islam
     Tajuk : As-Sayyid Jamaluddin al-
      Afghani
i.       Riwayat hidup
ii.     Pendidikan
iii.    Sumbangan

c. Amali solat
    Doa selepas solat
Aras 1
Pelajar dapat membaca surah an-Nur ayat 30 dan 31 dengan baik.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan  hukum nun dan mim musyaddah.
Aras 3
Pelajar dapat menerangkan kepentingan menjaga maruah dan kehormatan diri.
Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan sumbangan tokoh
-          Radio kaset/VCD
-          Gambar yang berkaitan
-          ‘Brain storming’
-          Sumbang saran
-          Simulasi

10
(4 – 8 Mac)
a.  Ibadah
     Tajuk : Kaifiatnya Perkahwinan
i.       Pemilihan jodoh
ii.     Ciri-ciri bakal suami dan isteri
iii.    Wanita yang haram dikahwini
iv.    Peminangan
v.     Rukun, mahar, dan walimah urusb.  Adab dan Akhlak
     Tajuk : Adab Berjihad
i.       Konsep Jihad
ii.     Kelebihan Berjihad
iii.    Peringkat Jihad
iv.    Adab-adab Berjihad

c.Amali solat
   Doa  untuk menuntut ilmu

Aras 1
Pelajar dapat menyebut  ciri-ciri bakal suami dan isteri  menurut Islam
Aras 2
Pelajar dapat menyebut contoh 
Aras 3
Pelajar dapat mengklasifikasikan perempuan yang haram dikahwini.
Pelajar juga dapat menerangkan maksud mahar dan walimah urus
Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud jihad dan kelebihan berjihad
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan peringkat-peringkat jihad dan contoh-contohnya
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan adab-adab berjihad


-          Penerangan dan pemahaman
-          Sumbangsaran
-          Carta aliran
-          Senarai semak

(11 – 15 Mac)
Cuti Pertengahan Penggal 1

11
(18 – 22 Mac)
a.  Tamadun Islam
     Tajuk :
i.       Penyebaran  Islam Pada Zaman Kerajaan Abasiyyah
ii.     Perkembangan Pendidikan Pada Zaman Kerajaan Abasiyyah
iii.    Perkembangan Sains dan Teknologi

b. Amali solat
    Doa selepas solat
Aras 1
Pelajar dapat menceritakan penubuhan kerajaan Abasiyyah
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan faktor penyebaran Islam dan perkembangan pendidikan pada zaman Abasiyyah.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan positif penyebaran Islam dan perkembangan pendidikan. 


-          Penerangan dan pemahaman
-          Sumbang saran
-          Kajian perpustakaan
-          Kontekstual

  12
(25 – 29 Mac)
a.  Tilawah al-Qur’an
     Surah / Ayat : An-Nur / 35
     Tajuk: Hidayah Allah  
i.       Inti sari ayat
ii.     Golongan yang mendapat hidayah Allah
iii.    Cara mendapatkan hidayah Allah
iv.    Halangan memperoleh hidayah Allah
v.     Al-Qur’an sebagai mukjizat
vi.    Ilmu fardu ain dan kifayah

b.  Tokoh Islam
     Tajuk : As-Syeikh Muhammad   
                  Abduh Tokoh Agung Islah
i.       Riwayat Hidup
ii.     Pendidikan
iii.    Sumbangan

c. Amali solat
    Doa selepas solat
Aras 1
Pelajar dapat membaca dan menyebut   inti sari ayat.
Aras 2
Pelajar dapat membuat analisis  hukum tajwid dan menyenaraikan cara mendapatkan hidayah.
Aras 3
Pelajar dapat mengklasifikasikan ciri-ciri golongan yang mendapat dan tidak mendapat hidayah Allah 

Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan sumbangan tokoh
-          Radio kasset – bacaan contoh
-          Papan gulung putih dan marker pen
-          Perbincangan dan pembentangan
-          Kajian perpustakaan  
13
(1 – 5 April)
a.  Hadis Rasulullah s.a.w
     Tajuk :  Orang  Yang Beriman  
                  Kekasih  Allah
i.       Inti sari Hadis
ii.     Wali Allah
iii.    Ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah s.a.w
iv.    Orang yang melaksanakan tanggung jawab mendapat rahmat Allah
v.     Ciri-ciri orang soleh
vi.    Amalan-amalan sunat mendekatkan diri kepada Allah
b.  Adab dan Akhlak
     Tajuk : Adab Memelihara Alam
i.       Kepentingan Memelihara Alam
ii.     Punca Pencemaran Alam
iii.    Langkah-langkah Mengatasi Kerosakan Alam

c. Amali solat
    Doa ketika melihat keindahan alam 
    ciptaan Allah
Aras 1
Pelajar dapat membaca dan menyebut  maksud tersebut
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan amalan sunat dan  ciri-ciri orang soleh.
Aras 3
Pelajar dapat mengaitkan antara perlaksanaan tanggung jawab dan rahmat Allah

Aras 1
Pelajar dapat menjelaskan kepentingan memelihara alam
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan punca pencemaran Alam
Aras 3
Pelajar dapat menerangkan langkah-langkah mengatasi kerosakan alam
-          Bercerita
-          Perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan
-          Simulasi
-          Folio dan pembentangan
-           Kajian perpustakaan

14
(8 – 12 Apr)
a.  Ibadah
     Tajuk : Tanggungjawab Suami Isteri
-          Tanggungjawab suami isteri dan bersama
-          Kesan pengabaian tanggungjawab terhadap keluarga dan pembangunan umat
-          Persiapan ke arah keluarga bahagia.

b.  Tokoh Islam
      Tajuk : Syeikh Tahir Jalaluddin
      Tokoh Pemikir Tanah Air
i.       Riwayat Hidup
ii.     Pendidikan
iii.    Sumbangan

c. Amali solat
    Doa ketika guruh
Aras 1
Pelajar dapat mengetahui tanggungjawab suami isteri
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan tanggungjawab suami isteri
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan pengabaian tanggungjawab tersebut

Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan sumbangan tokoh


-          Sumbang saran
-          Perbincangan
-          Forum
-          Pembelajaran secara koperatif
-          Mastery

15
(15 – 19 Apr)
a.  Akidah
     Tajuk : Ajaran Sesat
i.       Pengertian
ii.     Ciri-ciri ajaran sesat
iii.    Kesan buruk mengamalkan ajaran sesat
iv.    Langkah-langkah menangani ajaran sesat
v.     Contoh-contoh ajaran sesat

b. Amali solat
    Doa ketika menziarahi orang sakit
Aras 1
Pelajar dapat menyebut pengertian ajaran sesat
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri ajaran sesat
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan langkah-langkah menangani ajaran sesat.

-          .
-           


16
(22– 26 Apr)
a.  Tilawah al-Qur’an
      Surah/Ayat : an-Nur/35
      Tajuk : Hidayah Allah
i.                     Golongan yang mendapat
hidayah Allah
ii.                    Cara mendapatkan hidayah
Allah
iii.                  Al-Qur’an sebagai mukjizat
iv.                  Ilmu fardu ain dan fardu
kifayah

b.  Ayat Hafazan
     Surah an-Nur ayat 35

c.  Amali solat
     Doa ketika mendengar musibah
Aras 1
Pelajar dapat menyebut maksud ayat
Pelajar dapat membaca ayat dengan betul

Aras 2
Pelajar dapat menyebut maksud hidayah bahasa dan istilah
Pelajar dapat menghafaz ayat dengan baik

Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan pengajaran ayat

-          Penerangan dan pemahaman
-          Forum
-          Sumbang saran17
( 29 Apr – 3  Mei )
a.   Ibadah
     Tajuk :  Masalah Rumah tangga
i.       Talak
ii.     Rujuk
iii.    Idah

b.  Amali solat
     Doa ketika melihat keindahan alam
Aras 1
Pelajar dapat memberikan maksud talak, idah, dan rujuk            
Aras 2
Pelajar dapat menjelaskan rukun dan syarat
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan kesan talak, rujuk, dan idah

-          Penerangan dan pemahaman
-          Forum
-          Sumbang saran
18 – 20
(6 – 10 Mei)
(13 – 17 Mei)
(20 – 24 Mei )

Peperiksaan Pertengahan tahun

(27 Mei  – 7 Jun)
Cuti Penggal 1


21
(10 – 14 Jun)

-          Perbincangan soalan dan Jawapan soalan pendidikan Islam  peperiksaan Pertengahan Tahun

22
(17 – 21 Jun)
a.  Tilawah al-Qur’an
     Surah / Ayat : as-Sajdah / 15 dan 16
     Tajuk  : Peribadi Mukmin
i.       Inti sari ayat
ii.     Ciri-ciri orang beriman
iii.    Jenis-jenis sujud
iv.    Pengajaran ayatb.  Tamadun Islam
     Tajuk :  Perkembangan Ekonomi 
      Pada Zaman Kerajaan Bani
      Abbasiyyah

c. Amali solat
    Doa ketika guruh
Aras 1
Pelajar dapat membaca ayat tersebut 
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan sifat-sifat peribadi Muslim berdasarkan ayat tersebut
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis sujud dan bacaan semasa sujud-sujud tersebut
Aras 1
Pelajar dapat menyebut sektor ekonomi pada zaman Abbasiyyah
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan sumber ekonomi pada zaman ini
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kesan perkembangan ekonomi

-          Radio/kaset/VCD
-          Perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan
-          Kuiz
-          Forum23
(24– 28 Jun )
a.  Ibadah
     Tajuk : Masalah Perkahwinan
i.       Nusyuz
ii.     Poligami
iii.    Zihar
iv.    Li’anb. Adab dan Akhlak Islamiah
     Tajuk :  Adab Memelihara Alam
                  Adab Memberi dan
                 Menerima sedekah  atau    
                Hadiahc. Amali solat
   Doa selepas solat
Aras 1
Pelajar dapat memberikan maksud nusyuz, poligami, zihar, dan li’an 
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan kesan nusyuz, poligami, zihar, dan li’an
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan tindakan-tindakan yang perlu sekiranya berlaku nusyuz, zihar, dan li’an.
Aras 1
Pelajar dapat menceritakan  keindahan alam.
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab tersebut
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan  kesan tidak menjaga adab-adab tersebut

-          Banding beza
-          Senarai semak
-          Sumbang saran
-          Penerangan dan pemahaman


24
(1 – 5 Jul)
a.  Tamadun Islam
     Tajuk : Perkembangan Ketenteraan 
     Pada Zaman Kerajaan Bani
     Abbasiyyah
b.  Tokoh Islam
      Tajuk : HAMKA 
      Permata Nusantara
i.       Riwayat Hidup
ii.     Pendidikan
iii.    Sumbangan

  
c.  Amali solat
    Doa memohon rahmat dan pimpinan
    Allah
Aras 1
Pelajar dapat menjelaskan struktur organisasi ketenteraan
Aras 2
Pelajar dapar menerangkan fungsi ketenteraan dalam menjaga keamanan negara
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan kepentingan keselamatan untuk pembangunan dan kemajuan negara

Aras 1
Pelajar dapat menyebut nama sebenar tokoh
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan riwayat hidup tokoh
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan sumbangan tokoh

-          Gambar-gambar yang berkenaan
-          Simulasi
-          Carta aliran


25
(8  - 12 Jul)


a.  Tamadun Islam
     Tajuk : Kegemilangan dan  
      Kejatuhan Kerajaan  Bani
      Abasiyyahb.  Adab dan Akhlak Islamiah
     Tajuk :  Adab Berniaga
c. Amali Solat
    Doa memohon rahmat dan pimpinan
    Allah
Aras 1
Pelajar dapat menyebut faktor kegemilangan dan kejatuhan Kerajaan Bani Abbasiyyah
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan iktibar sejarah kegemilangan Bani Abasiyyah.
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan iktibar dari sejarah kemerosotan  Bani Abasiyyah.

Aras 1
Pelajar dapat menjelaskan konsep berniaga menurut Islam
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab berniaga
Aras 3
Pelajar dapat menerangkan kepentingan beradab dalam berniaga
-          Carta aliran
-          Sumbang saran
-          Folio dan pembentangan
-          Forum
-          Penerangan dan pemahaman


26
(15 -  19 Jul)


a.  Tilawah al-Qur’an
     Surah / Ayat:Al-Hasyr/ 21hingga 24                    
     Tajuk :  Kemuliaan Al-Qur’an
i.       Inti sari ayat
ii.     Keistimewaan al-Qur’an
iii.    Makhluk selain manusia tunduk dan patuh kepada Allah
iv.    Cara menghayati al-Qur’an
v.     Pengajaran ayat

b.  Ayat Hafazan
     Surah/ayat : al-Hasyr / 21 hingga 24

c.  Amali Solat
     Doa memohon rahmat dan pimpinan  
     dari Allah.
Aras 1
Pelajar dapat menyebut inti sari ayat
Pelajar dapat membaca dengan betul dan lancar
Aras 2
Pelajar dapat menyenaraikan keistimewaan al-Qur’an.
Pelajar dapat menghafaz dengan betul
Aras 3
Pelajar dapat menjelaskan cara menghayati al-Qur’an


-          Radio/kaset/VCD
-          Penerangan dan pemahaman
-          Perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan
-          Forum


27
(22– 26 Jul)

a.  Ibadah                   
     Tajuk : 
i.       Kemahiran Keibubapaan
ii.     Undang-undang Keluarga Islam
iii.    Anak Amanah Allah 


b.  Amali solat
     Doa  bermusafir
Aras 1
Pelajar dapat menjelaskan konsep kemahiran keibubapaan, sejarah undang-undang keluarga Islam dan konsep penjagaan anak-anak.
Aras 2
Pelajar dapat menerangkan cara melaksanakan tanggung jawab sebagai ibu bapa, struktur mahkamah Syariah, dan hukum mengambil anak angkat.
Aras 3
Pelajar dapat menyenaraikan kesan pengabaian penjagaan anak-anak dan hukum hak hadhanah.-          Sumbang saran
-          Senarai semak
-          Kajian perpustakaan
-          Kuiz
-          Forum

28
(29 Jul- 2 Ogos)

Ulang kaji / Latih Tubi

-  Soalan-soalan latih tubi
29
(5 – 9 Ogos)

Pep.Percubaan SPM 2012

30
(12 – 16 Ogos)

Pep.Percubaan SPM 2012


(19 Ogos– 23)

Cuti Pertengahan Semester 2
31
(26 – 30 Ogo)
Perbincangan soalan percubaan

-  Soalan peperiksaan percubaan
32
(2– 6 Sept)
a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan dari sekolah-sekolah luar
33
(9– 13 Sept)
a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan dari sekolah-sekolah luar
34
(16 – 20 Sept)  
a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan  luar
35
(23 – 27 Sept)
a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan  luar
36
(30 sept– 4 Okt)
a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan  luar
37
 (7 – 11 Okt)
a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan  luar
38
(14 – 18  Okt)
a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan  luar
39
(21 – 25 Okt)

a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan  luar
40
(28 Okt– 1 Nov
a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan  luar
41
(4 – 8 Nov)
a.  Ulangkaji / Latih Tubi

-  Soalan peperiksaan percubaan  luar

Peperiksaan Bertulis SPM/Cuti Akhir Tahun
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Disediakan oleh :

Siti Khatijah Bt Omar
SM Vokasional Besut
Kg Raja, 22200 Besut Terengganu
No comments:

Post a Comment