klik...

Sunday, May 9, 2010

Nota Akidah Tingkatan 5

Nota

BAB 1 IMAN MUTIARA HIDUP

1. Pengertian

  1. Bahasa : mengiktiraf, mengakui dan

membenarkan sesuatu tanpa

mendustakan

  1. Istilah : membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota

2. Iman boleh bertambah dan berkurang

  1. Amalan-amalan untuk meningkatkan keimanan

i. Melakukan ketaatan kepada Allah

ii. Menambahkan ilmu pengetahuan

iii. Membanyakkan amal ibadah

iv. Melazimi amalan-amalan sunat

  1. Ciri-ciri individu yang bertambah iman

i. Mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah dan RasulNya

ii. Banyak melakukan ibadah sunat

iii. Melazimi berzikir

iv. Sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah

  1. Perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan iman

i. Melakukan maksiat

ii. Melanggar hukum syarak

iii. Gemar melakukan perbuatan yang sia-sia

iv. Menyintai dunia melebihi cintakan akhirat

  1. Ciri-ciri individu yang berkurang iman:

i. Malas dalam melakukan ibadah

ii. Sentiasa lalai daripada mengingati Allah

iii. Mempunyai akhlak yang buruk

  1. Cara-cara untuk mencapai tahap iman yang kamil /sempurna

i. Memahami kehendak aqidah

ii. Melakukan ibadah dengan betul

iii. Mendampingi orang-orang yang soleh

iv. Menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai model/contoh

3. Martabat Iman :

Kategori Iman

Huraian

Iman tidak bertambah atau berkurang/statik

Iman para malaikat

Iman sentiasa bertambah

Iman para nabi dan rasul

Iman bertambah dan berkurang

Iman umat Islam yang melakukan perintah Allah

Iman sentiasa berkurang

Iman orang fasik dan ‘asi

Iman yang ditolak

Iman orang munafik dan kafir

4. Kemanisan Iman

  1. Takrif :

Berasa gembira melakukan ibadah, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah dan RasulNya serta mengutamakan Allah dan Rasul lebih daripada harta benda dunia.

  1. Cara-cara untuk mendapatkan kemanisan iman :

i. Cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segalanya.

ii. Mengasihi sesama manusia kerana Allah

iii. Benci kekufuran sebagaimana benci jika dicampakkan kedalam api neraka

  1. Kesan individu yang mendapat kemanisan iman

i. Mendapat kelazatan melakukan ibadah

ii. Membentuk individu yang berakhlak mulia

iii. Tidak akan melakukan perbuatan yang boleh menyusahkan orang lain

iv. Sedia berkhidmat untuk masyarakat

BAB 2. AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

1. Pengertian:

“ Kumpulan yang berpegang teguh dengan al-Qur’an, as-Sunnah Rasulullah s.a.w dan perkara yang dibawa oleh para Sahabat Baginda serta menentang perkara-perkara bid’ah”

2. Nama-nama lain : Ahli Sunnah, al-Jamaah, as-Salafu as-Soleh dan Ahli al-Hadis

3. Bila bermula

a. Selepas berlaku perpecahan di kalangan

umat Islam

b. Nama tersebut dimasyhurkan oleh Abu

al-Hassan al-Asy’ari dan Abu Mansur

al-Maturidi

4. Kenapa dikenali dengan nama….. ?

a. Ahli Sunnah : kerana menerima dan beramal dengan Sunnah Rasulullah s.a.w

b. Al-Jamaah : kerana berkumpul atas kebenaran dan bersatu untuk:

i. Berjihad

ii. Melaksanakan amar makruf dan nahi munkar

iii. Menghidupkan sunnah

iv. Menentang bid’ah

5. Prinsip-prinsip:

a. Pegangan : al-Qur’an dan as-

Sunnah/al-Hadis

b. Pegangan : prinsip-prinsip as-Salafu

as-Soleh

c. Rujukan : al-Qur’an dan as-Sunnah

d. Tidak mencela atau mengkafirkan orang

yang tidak sealiran

e. Tidak menghukum tanpa bukti sahih

6. Pandangan:

Perkara

Huraian

Al-Qur’an

Kalam Allah bersifat Qadim, bukan makhluk

Melihat Allah/ Rukyatullah

Orang mukmin boleh melihat Allah di akhirat dalam syurga

Pelaku dosa besar

Tetap dianggap sebagai mukmin, tetapi digelar sebagai fasik

Iman bertambah dan berkurang

Bergantung kepada ketaatan atau keingkaran individu tersebut

Qadak dan Qadar

Segala yang berlaku telah ditentukan oleh Allah sejak azali mengikut kebijaksanaanNya

7. Kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah:

a. Dapat membersihkan akidah daripada

kekeliruan dan kesesatan

b. Asas penerimaan sesuatu amalan

c. Hidup diredhai Allah kerana berada di

jalan yang benar

8. Mazhab Syiah

Pengertian :

“Golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali k.w. sebagai khalifah Rasulullah s.a.w”

9. Kumpulan-kumpulan :

Kumpulan

Pengenalan

Pegangan

Syiah Imamiyah

Berpendapat : jawatan pemimpin umat Islam (Imam) hanya layak disandang oleh Ahli al-Bait

· Jawatan ‘Imam’ anugerah Allah, maksum tetapi tidak mendapat wahyu, hanya dari kalangan Ahli al-Bait.

· Menolak hadis yang tidak diriwayat oleh Ahli al-Bait

· Imam mereka ke-12 sebagai Imam al-Mahdi

· Taqiyyah-sembunyikan iktikad apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad

· Perkahwinan ‘Mut’ah’: sementara / kontrak

Syiah Zaidiyah

Sempena pengasasnya: Zaid b Ali Zainal Abidin (cicit Saidina Ali )

· Kedudukan pelaku dosa besar : antara keimanan dan kekufuran

· Perlakuan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah

· Tidak percaya Imam bersifat maksum

· Menolak ‘Taqiyyah’

· Menolak imam ke12 sebagai Imam al-Mahdi

Syiah al-Batiniah

Berpendapat : al-Qur’an mempunyai makna zahir dan batin yang hanya difahami oleh imam mereka

Dianggap sebagai sesat dan paling radikal

· Saidina Ali dan imam-imam mereka sebagai tuhan

· Imam mereka, Muhammad al-Hanafiyah masih hidup

· Menghalalkan beberapa kemungkaran (e.g arak)

10. Khawarij

Pengenalan

Pegangan

Pada asalnya penyokong Saidina Ali dan menentang Muawiyah b Abu Sufyan, tetapi membelot dan menentang Saidina Ali selepas peristiwa Majlis Tahkim

· Pelaku dosa besar dianggap kafir

· Mengkafir dan menghalalkan darah (boleh dibunuh)orang yang berbeza iktikad

· Sumber syariat : hanya al-Qur’an

11. Langkah-langkah memelihara akidah:

a. Mempelajari asas akidah berdasarkan

kitabAhli Sunnah wal Jamaah yang

muktabar

b. Belajar daripada guru yang diiktiraf

keilmuannya dalam bidang akidah

c. Membina ketahanan akidah dengan

berdoa.

d. Menjauhi diri daripada orang yang

mengamalkan ajaran sesat

e. Menunaikan perintah Allah dan

meninggalkan laranganNya.

12. Istilah-istilah asas dalam ilmu akidah

Kafir

Mengingkari prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadis

Musyrik

Menyengutukan Allah pada Zat, Sifat atau perbuatanNya

Munafik

Menzahirkan keimanan dan meyembunyikan kekufuran dalam hati

Fasik

Tidak taat kepada Allah dan Rasul, melakukan dosa besar atau berterusan dengan dosa kecil

Murtad

Keluar dari Islam denga perkataan, perbuatan atau iktikad

Mulhid

Tidak beragama/atheis

BAB 3 AJARAN SESAT

1. Definisi :

Ajaran @ amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, hakikatnya bercanggah dengan al-Qur’an dan as-Sunnah

2. Ciri-ciri :

a. Mencemarkan kesucian al-Qur’an dan as-Sunnah

b. Mendewa-dewakan pemimpin

c. Menolak perkara qat’ie

d. Mengubah bentuk ibadah

e. Mengubah konsep dosa dan pahala

f. Mendakwa boleh melakukan perkara pelik

g. Mendewa-dewakan sesuatu

h. Menolak hadis/anti hadis

3. Kesan/Keburukan :

Aspek

Kesan/Keburukan

Individu

- Rosak akidah

- Masa terbuang

- Minda tertutup

- Kehidupan tidak stabil

Masyarakat

- Keruntuhan institusi kekeluargaan

- Perpaduan tergugat

- Berlaku keganasan

Negara

- mundur

- politik & ekonomi tidak stabil

- memerlukan peruntukan yang banyak

4. Langkah-langkah untuk mengatasi:

a. Kefahaman Islam yang sebenar

b. Penyebaran islam

c. Penguatkuasaan undang-undang

d. Program pemulihan akidah

5. Cara untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat.

a. Meperlengkapkan diri dengan ajaran Islam yang sebenar

b. Menjauhkan diri daripada golongan tersebut

c. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksankan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya

6. Contoh-contoh ajaran sesat di Malaysia:

Aspek

Qadyani

Baha’ie

Taslim

Pengasas

Mirza Ghulam Ahmad

Hussin Ali al-Manzadarani

Hj Muhammad b Syafie@ Hj Muhammad Matahari

Asal

India

Iran

Bayan Lepas, P/Pinang

Penyebar di Malaysia

Maulana Muhammad Sadik b Barakatullah

Yan Kee Leong

-

Tahun di Malaysia

1949

1953

1870an

7. Ciri-ciri Kesesatan Qadyani:

a. Pengasasnya :al-Mahdi, nabi, dan jelman Krisna (Tuhan Hindu)

b. Allah menurunkan Kitab suci al-Tazkirah kepada Mirza Ghulam

c. Mirza Ghulam mempunyai sejuta mukjizat

d. Menghapuskan jihad

e. Mengubah ayat al-Qur’an

f. Malaikat pancaindera Allah

g. Qadyani tempat suci dan tempat untuk menunaikan ibadah haji

h. Nabi Isa mati dan dikebumikan di Srinagar, India

i. Menghukum kafir selain penganut Qadyani

8. Ciri-ciri Kesesatan Bahai

a. Pengasasnya: jelmaan Allah

b. Semua agama sama dan digabungkan dalam ajaran Bahai

c. Alam ini bersifat baqa’/ kekal

d. Nabi Isa mati disalib

e. Menggunakan kod 19 sehingga al-Quran dipengaruhi dengan kod tersebut

f. Menolak kewujudan mukjizat, malaikat, syurga dan neraka

g. Memansuhkan ajaran Islam

h. Acre di Palestine : kiblat baru

i. Mengubah ibadah : puasa 19 hari, solat : 9 rakaat 3 kali sehari dan wuduk dengan air mawar atau diganti dengan bacaan ‘Bismillah al-athar (5kali)

j. Menghapuskan jihad

9. Ciri-ciri Kesesatan Taslim:

a. Pengasas : pemimpin yang maksum

b. Diri batin manusia : Allah, dan diri zahir manusia:nur Muhammad

c. Alam bersifat qadim (sediakala)

d. Mentafsir ayat al-Qur’an mengikut hawa nafsu

e. Mengharuskan zina melalui nikah batin

f. Menolak kewujudan hari kiamat, syurga dan neraka

g. Soal secara niat tanpa rukun qauli (perkataan) dan rukun fi’li (perbuatan)


8 comments: