klik...

Tuesday, May 11, 2010

akidah tingkatan 4

BAB 1 PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

1. Pengertian Iman

Bahasa : Percaya

Istilah : Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota

2. Kepentingan Iman Dalam Kehidupan

a. Membentuk muslim sejati

b. Istiqamah dalam beribadah

c. Bertanggung jawab dan amanah

d. Berakhlak mulia

e. Sabar dan redha menghadapi kesusahan

3. Perkara-perkara Yang Membatalkan Iman:

a. Syirik

Aspek

Huraian

Takrif

Menyengutukan Allah dengan sesuatu pada Zat, Sifat dan Af’alNya

Bahagian

Syirik Jali

- Takrif : Perlakuan syirik secara jelas

- Contoh : menyembah berhala, mengaku Nabi Isa anak tuhan

- Akibat : rosak akidah, berdosa besar dan mendapat azab

Syirik Khafi

- Takrif : Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutamanya ibadah

- Contoh: riak (menunjuk-nunjuk),ujub (mengkagumi diri sendiri) dan takbur (bangga diri)

- Akibat:dibenci, hilang kawan dan sukar menerima pandangan orang lain

Sebab diharamkan

i. membatalkan iman

ii. menafikan kekuasaan Allah

iii. mencemarkan kesucian Islam

Cara mengelakkan diri

i. Teguhkan keyakinan kepada Allah

ii. Pendidikan agama secara menyeluruh

iii. Menyebarkan tentang bahayanya syirik

Implikasi syirik

Individu :

i. membatalkan iman

ii. menafikan kekuasaan Allah

iii. dimurkai dan diazab oleh Allah

iv. dibenci oleh orang lain

Masyarakat :

i. masyarakat lemah

ii. menjatuhkan maruah masyarakat Islam

iii. permusuhan dan pergaduhan

b. Kufur

Aspek

Huraian

Definisi

Tidak percaya kepada Allah SWT serta mengengkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw

Pelaku digelar kafir

Bahagian

Kufur Hakikat

- Takrif: engkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw.

- Contoh : tidak yakin dengan rukun iman, mempersendakan hokum,menyatakan solat merugikan masa, berpuasa melemahkan ekonomi.

Kufur nikmat

- Takrif : mengengkari Khalik atau Allah sebagai pemberi nikmat

- Contoh :boros berbelanja, atau untuk maksiat, tidak bersyukur, enggan berzakat /sedekah

Faktor

i. Pegangan agama lemah

ii. Terpengaruh dengan hawa nafsu

iii. Kesempitan hidup

iv. Terpengaruh dengan kesenangan dunia

Cara Mengatasi

i. Menggiatkan usaha dakwah

ii. Menyebarluaskan tentang keburukan kufur

iii. Jauhi golongan kufur

iv. Hukuman yang berat terhadap pelaku.

Implikasi Kufur

Individu:

i. Batal iman/ amalan sia-sia

ii. Menimbulkan kebencian orang lain

iii. Menjatuhkan maruah diri

iv. Tidak mendapat keberkatan

Masyarakat:

i. Dipandang hina

ii. Mencemarkan kesucian umat Islam

iii. Hidup dalam kemaksiatan

iv. Ditimpa bala/bencana

c. Riddah

Aspek

Huraian

Definisi

Berpaling atau keluar daripada agama Islam

Pelaku digelar murtad

Riddah Berlaku Melalui

Iktikad – Berniat hendak meninggalkan agama Islam

Perkataan – Mengishtiharkan dirinya keluar daripada agama Islam

Perbuatan – menganut agama selain daripada agama Islam

Faktor Berlaku Riddah

i. Lemah pegangan agama / Jahil tentang agama

ii. Terpengaruh dengan tawaran kebendaan / agama lain

iii. Tiada bimbingan untuk memahami agama selepas memeluk Islam

Kesan Murtad

i. Hubungan suami isteri terfasakh

ii. Haram menerima harta pusaka daripada waris beragama Islam

iii. Hartanya haram dipusakai oleh waris beragama Islam

iv. Haram dikebumikan di perkuburan Islam

v. Menjadi penghuni neraka selama-lamanya

Cara Menangani Murtad

i. Memberi nasihat untuk kembali kepada Islam

ii. memberi perlindungan/bantuan bagi muallaf

iii. penguatkuasaan undang-undang

Hikmah Hukuman Bunuh Terhadap Murtad

i. Sebagai amaran Islam tidak boleh dipermainkan

ii. mengelakkan perbuatan mencemarkan Islam

iii. menghindarkan masyarakat Islam berpecah belah/huru hara

iv. menghalang perbuatan merendahkan/memburukkan Islam

d. KhurafatAspek

Huraian

Definisi

Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan Islam, sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan Islam

Contoh

i. mempercayai azimat

ii. mempercayai binatang membawa tuah/malang

iii. mengunjungi kubur yang dianggap keramat

Faktor

i. Iman kurang mantap

ii. Kurang didikan agama

iii.mencari jalan mudah untuk kaya

iv. terpengaruh dengan masyarakat yang mengamalkan khurafat


e. Sihir

Aspek

Huraian

Definisi

Ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib/bantuan syaitan /jin

Tujuan Sihir

i. Memecahbelahkan pasangan suami isteri

ii. Mendatangkan penyakit fizikal /mental

iii. Untuk memiliki kekuatan luar biasa/cantik

Akibat Sihir

i. Merosakkan akidah

ii. memecahbelahkan/fitnah dalam masyarakat

iii. Hilang pergantungan kepada Allah

iv. Membazir harta,tenaga dan masa

v. Ahli sihir menjadi takbur dan berani melakukan kezaliman.

f. Nifaq

Aspek

Huraian

Definisi

Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan pada hatinya tetap kufur kepada Allah

Ciri-ciri Nifaq

i. Berbohong apabila bercakap

ii. Khianat apabila diberi amanah

iii. Mungkir janji apabila berjanji

iv. Melampau batas apabila bertengkar

Akibat Nifaq

i. Menghilangkan sifat saling mempercayai

ii. Melemahkan perpaduan masyarakat

iii. Menghancurkan kekuatan umat Islam

iv. Tidak mendapat ketenangan hidup di dunia dan akhirat

v. Menghalang usaha pembangunan dan memajukan masyarakat Islam.BAB 2 DOSA-DOSA BESAR

1. Pengertian Dosa:

Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhanNya

2. Faktor Yang Mendorong Manusia Melakukan Dosa

a. Kurang didikan agama

b. Iman kurang mantap

c. Terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat

d. Ingin hidup bebas tanpa batas agama

3. Kategori Dosa

Jenis

Pengertian

Akibat

Dosa Besar

Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat

Contoh : minum arak dan berzina

- Qisas, hudud dan takzir

- Seksa neraka jika tidak bertaubat

Dosa Kecil

Kesalahan yang tidak diberikan peruntukan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat.

Contoh : melihat aurat, bercakap sia-sia

- Jika dilakukan berterusan boleh menjadi dosa besar

-

Dosa Besar Yang Mesti Dihindari

4. Menghina Dan Menderhaka Ibu Bapa

a. Hukum menghina dan menderhaka:

Haram dan berdosa besar serta akan diazab dalam neraka di akhirat kelak.

b. Jasa ibu bapa yang patut dikenang

i. Mengandung dan melahirkan

ii. Menyusu dan membesarkan

iii. Menjaga dan mendidik

iv. Memberi kasih saying

c. Cara menghormati ibu bapa

i. Sentiasa mendengar nasihat dan tunjuk ajar

ii. Bersopan apabila bercakap

iii. Memelihara kebajikan mereka

iv. Tidak melakukan perkara yang boleh menyakiti hati mereka

d. Perbuatan yang menderhaka kepada ibu bapa

i. Melawan percakapan ibu bapa

ii. Meninggikan suara apabila bercakap

iii. Tidak mendengar nasihat

iv. Melayan mereka dengan kasar

e. Tanggung jawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua

i. Menjaga mereka dengan sebaik2nya

ii. Sabar menghadapi karenah mereka

iii. Menjaga kebajikan mereka

iv. Tidak menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain

f. Tanggung jawab anak terhadap ibu bapa yang telah meninggal dunia

i. Mendoakan mereka supaya mendapat keampunan dan rahmat Allah

ii. Menyelesaikan dan menyempurnakan hutang dan wasiat yang mereka tinggalkan

iii. Mengekalkan hubungan silaturrahim dengan sahabat handai mereka.

g. Akibat anak derhaka:

i. Mendapat azab di akhirat

ii. Tidak mendapat rahmat Allah

iii. Terputus rezeki daripada Allah

iv. Dibenci oleh orang sekeliling

Terhadap Individu

Terhadap Masyarakat

- Menanggung kesusahan di dunia berpanjangan

- Tidak mendapat rahmat Allah

- Dibenci oleh orang lain

- Akan mendapat azab di akhirat

2. menimbulkan pergaduhan dan permusuhan

3. wujud masyarakat yang berakhlak buruk

4. mewujudkan suasana yang tidak aman

h. Implikasi menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua:

i. Mereka mungkin akan hilang kasih sayang anak dan cucu

ii. Menimbulkan tekanan perasaan kerana merasa diri tidak diperlukan lagi.

iii. Dipandang serong oleh masyarakat kerana menyalahi cara hidup Islam

5. Menipu dan Berbohong

    1. Pengertian : Melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain

    1. Hukum menipu dan berbohong :

Haram dan berdosa besar

    1. Contoh :

i. Menipu: mengurangkan sukatan/timbangan, menjual barang yang rosak dan meniru dalam peperiksaan

ii. Berbohong: menyatakan barang yang dijual berkualiti tetapi sebaliknya, memalsukan fakta/maklumat

    1. Kesan perbuatan menipu dan berbohong

Terhadap Individu

Terhadap masyarakat

- Melahirkan individu yang bersifat mementingkan diri

- Menjatuhkan maruah

- Tidak dipercayai oleh orang lain

- Hasil kerja yang tidak bermutu

- menimbulkan permusuhan dan pergaduhan

- masyarakat mundur dan ketinggalan

- tidak wujud sifat jujur dan amanah

- masyarakat bermoral rendah

6. Mencuri dan Merompak

a. Pengertian :

i. Mencuri : Mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin

ii. Merompak : Mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin.

b. Hukuman terhadap pencuri

i. Berdosa besar dan jika sabit kesalahan akan dipotong tangan.

ii. Syarat-syarat perlaksanaan hukuman potong tangan :

Aspek

Syarat

Pencuri

cukup umur dan berakal kemahuan sendiri

Niat

Untuk melakukan jenayah bukan kerana terlalu lapar atau miskin

Barang/ harta

- kepunyaan orang yang tertentu

- mencukupi nisab

- disimpan di tempat yang sewajarnya.

c. Implikasi perbuatan mencuri

Terhadap individu

Terhadap masyarakat

- dipandang hina

- tidak dipercayai

- dipulau dan disisihkan

- masyarakat tidak tenteram

- menimbulkan pergaduhan dan permusuhan

- masyarakat hidup dalam kebimbangan

d. Langkah-langkah untuk menangani perbuatan mencuri

i. Kerjasama antara ahli masyarakat-mengadakan rondaan .

ii. Memberi kesedaran tentang keburukan mencuri serta hukumannya.

iii. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat

iv. Menghayati ajaran Islam dalam kehidupan.

7. Riba

a. Definisi:

Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang, dan pertukaran makanan yang sejenis

b. Hukum riba:

Haram dan berdosa besar serta akan menerima azab di akhirat.

c. Jenis-jenis Riba:

i. Riba al-Fadhl : pertambahan yang diperoleh melalui pertukaran barang yang sama.

ii. Riba an-Nasi’ah : pertambahan yang diperoleh melalui penangguhan tempoh bayaran.

d. Faktor berlaku perbuatan riba

i. Terpengaruh dengan kemewahan dunia

ii. Kemiskinan dan kesusahan hidup mendorong seseorang itu terlibat dengan riba.

iii. Tamak dan ingin mengaut keuntungan semata-mata.

e. Langkah menangani perbuatan riba

i. Melaksanakan system ekonomi Islam yang berlandaskan Islam

ii. Memberi penjelasan kepada masyarakat tentang kesan buruk amalan riba dan kebaikan system ekonomi Islam

iii. Menghapuskan sistem lama dan menggantikan dengan sistem Islam

f. Hikmat pengharaman perbuatan riba

i. Membanteras kezaliman dan penindasan sesama manusia

ii. Mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat

iii. Menggalakkan semangat tolong menolong sesama manusia

iv. Mengecilkan jurang kehidupan antara golongan kaya dan miskin

v. Mencegah sifat mementingkan diri sendiri

8. Makan Harta Anak Yatim

a. Anak yatim : Kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh

b. Harta anak yatim : diperoleh melalui pusaka, wasiat dan hadiah

c. Hukum: haram dan berdosa besar

d. Sebab-sebab dilarang memakan harta anak yatim :

i. Anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa

ii. Mengelakkan anak yatim hidup terbiar dan melarat

iii. Mengelakkan berlaku pergaduhan dan terputus silaturrahim

iv. Mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris harta pusaka.

9. Lari Daripada Medan Perang

a. Perang jihad : Peperangan antara orang Islam dengan orang kafir bagi mempertahankan kesucian Islam.

b. Hukum : wajib kepada rakyat yang baligh dan berakal serta berkeupayaan menyertai jihad jika kesucian Islam telah dicabuli atau dihina dan pemimpin telah mengishtiharkan perang.

c. Hukum lari dari medan perang : haram dan berdosa besar serta dilaknat oleh Allah.

d. Faktor lari dari medan perang :

i. Takut berhadapan dengan risiko dalam peperangan serti tercedera,terkorban atau cacat.

ii. Tidak yakin dengan pertolongan Allah.

iii. Mencintai dunia melebihi cinta akhirat.

e. Implikasi lari dari medan perang :

i. Dipandang hina

ii. Umat Islam akan ditindas

iii. Memberi peluang kepada musuh Islam menghancurkan Islam

iv. Merendahkan martabat agama dan umat Islam

10. Mengumpat dan Memfitnah

a. Definisi:

Mengumpat

Memfitnah

mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan di hadapannya.

melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti.

b. Hukum mengumpat dan memfitnah ; haram dan berdosa besar.

c. Sebab mengumpat dan memfitnah :

i. Ingin melihat orang lain menderita

ii. Takut persaingan hidup

iii. Iri hati atau hasad dengki terhadap kelebihan orang lain

iv. Suka bermegah dan merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada diri sendiri.

d. Akibat mengumpat dan memfitnah :

i. Berlaku permusuhan dan pergaduhan

ii. Masyarakat Islam akan ketinggalan dan mundur

iii. Putus silaturrahim dan menghalang perpaduan

iv. Akan dipinggirkan atau dipulaukan oleh orang sekeliling.

e. Cara mengatasi perbuatan mengumpat dan memfitnah :

i. Reda dengan ketentuan Allah.

ii. Menyemai sifat kasih sayang sesama manusia

iii. Meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan dan amalan soleh

iv. Sentiasa melakukan muhasabah diri.

f. Cara untuk mengelakkan daripada perbuatan mengumpat dan memfitnah:

i. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian

ii. Jangan percaya dengan berita-berita yang belum tentu kesahihannya

iii. Tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar kepada orang lain.

iv. Jangan mendengar berita tentang keburukan orang lain.

Dosa Besar Yang Membawa Kehancuran Umat

11. Minum Arak dan Menagih Dadah

a. Definisi :

Arak

Dadah

minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam

sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikir

b. Hukuman bagi peminum arak:

i. Jika sabit kesalahan akan dikenakan hukuman sebat 40 kali sebatan.

ii. Syarat-syarat dikenakan hukuman:

1. peminum arak sempurna akal

2. dilakukan dengan kemahuan sendiri

3. peminum mengetahui bahawa apa yang diminum adalah arak.

c. Akibat minum arak dan penagihan dadah:

Terhadap individu

Terhadap masyarakat

- membazir harta, masa dan tenaga

- menjatuhkan maruah diri dan keluarga

- lalai daripada mengingati dan menunaikan perintah Allah

- mendorong kepada kegiatan jenayah lain dan maksiat.

- menjadi mundur kerana tidak mempunyai daya maju

- tidak tenteram kerana berlaku pergaduhan dan perkelahian

- banyak wang negara dihabiskan untuk menyediakan pusat pemulihan

d. Hikmah pengharaman meminum arak dan penagihan dadah

i. Memelihara kewarasan akal fikiran

ii. Mengelakkan kesihatan fizikal dan mental

iii. Mengelakkan penyakit yang berbahaya

iv. Membendung kegiatan jenayah social dalam masyarakat.

v. Menjamin keharmonian keluarga dan masyarakat.

e. Langkah pencegahan :

Meminum arak

Menagih dadah

- kempen dan penerangan secara meluas

- mengamalkan cara hidup sihat dengan mengadakan aktiviti kemasyarakatan

- mengenakan cukai yang tinggi terhadap minuman keras.

- Melaksanakan undang-undang Islam terhadap peminum arak.

- sikap mengambil berat/prihatin terhadap ahli keluarga dan masyarakat

- Tindakan yang tegas terhadap penagih dan pengedar

- Memberikan didikan agama yang secukupnya kepada masyarakat.

- Kerjasama dengan pihak polis atau antinarkotik

12. Zina, Liwat dan Musahaqah

a. Definisi :

Zina

persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah.

Liwat

Hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki (homoseks)

Musahaqah

Hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan (lesbian)

b. Hukum dan hukuman :

Zina

Jika sabit kesalahan dikenakan hukuman hudud:

Penzina Muhsan/ yang telah berkahwin

Penzina Ghairu Muhsan /belum pernah berkahwin

Direjam sampai mati

Sebat 100 sebatan

Syarat-syarat perlaksanaan hukuman :

- Yakin melakukan zina

- Disaksikan 4 lelaki yang adil

- Keempat-empat saksi melihat perbuatan zina

Liwat

Jika sabit kesalahan akan dikenakan hukuman takzir: dipisahkan pasangan tersebut dan ditahan dalam rumah sehingga bertaubat atau meninggal dunia

Musahaqah

c. Faktor berlaku :

Zina

Liwat dan Musahaqah

- Kurang didikan agama

- Iman kurang mantap

- Terpengaruh dengan bahan bacaan/tontonan yang berunsur lucah

- Pergaulan bebas

- Kurang didikan agama

- Iman kurang mantap

- Terpengaruh dengan budaya barat/liar

- Tidak sanggup memikul tanggung jawab suami isteri

13. Menuduh Zina (Qazaf)

a. Definisi : menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil.

b. Hukuman bagi penuduh : 80 kali sebatan dan segala penyaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya kecuali setelah benar-benar bertaubat

c. Syarat-syarat perlaksanaan hukuman:

Pihak Yang Menuduh

i. berakal

ii. cukup umur

iii. kemahuan sendiri

Pihak Yang Kena Tuduh

i. berakal

ii. cukup umur

iii. Islam

iv. merdeka

v. belum pernah

berzina dan sentiasa

menjauhi zina

14. Membunuh Diri

a. Definisi : Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri.

b. Hukum : haram dan berdosa besar

c. Faktor berlaku perbuatan membunuh diri ;

i. Putus asa dengan rahmat Allah

ii. Tidak menyakini kehidupan hari akhirat

iii. Menganggap dengan membunuh diri menamatkan penderitaan

iv. Tidak sanggup menghadapi kegagalan atau penderitaan.

d. Cara mengatasi :

i. Hendaklah yakin dengan rahmat Allah

ii. Berusaha memajukan diri dengan mengikut lunas-lunas yang betul

iii. Mengatur strategi hidup berpandukan al-Qur’an, as-Sunnah dan akal yang waras.

iv. Mengingati bahawa dunia adalah tempat sementara dan yang kekal adalah kehidupan akhirat

e. Membunuh diri adalah satu pencabulan hak Allah, kerana :

i. Penetapan ajal maut adalah hak Allah. Oleh itu jika membunuh diri kita seolah-olah kita membuat penetapan sendiri ajal maut.

ii. Mengambil nyawa adalah hak Allah. Jika kita membunuh diri kita telah mengambil alih tugas tersebut.

BAB 3 TUNTUTAN BERTAUBAT

1. Pengertian Taubat

Kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintah Allah atau laranganNya

2. Hukum

Wajib bagi mereka yang telah melakukan dosa.

3. Syarat-syarat taubat:

a. Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan

b. Berhenti melakukan maksiat dengan segera

c. Berazam tidak akan mengulanginya lagi

d. Berterus terang/memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain

4. Hikmah Taubat

a. Memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali ke jalan Allah

b. Memberi ketenangan hati kepada muslim yang bertaubat

c. Mendapat keampunan serta petunjuk Allah

d. Mendekatkan diri kepada Allah

e. Meningkatkan keimanan

f. Mengembalikan ikatan silaturrahim

5. Halangan penerimaan taubat:

a. Taubat secara main-main

b. Taubat ketika hampir mati

c. Taubat yang tidak menepati syarat-syarat taubat

d. Melambat-lambatkan taubat

e. Berterusan melakukan maksiat

6. Kenapa taubat perlu disegerakan:

a. Seseorang itu tidak mengetahui bilakah ajalnya sampai

b. Taubat orang yang hamper mati tidak akan diterima oleh Allah

c. Supaya diri suci daripada segala dosa

d. Supaya taubatnya diterima oleh Allah

7. Tanda-tanda orang yang diterima taubatnya :

a. Memperoleh ketenangan jiwa

b. Sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi laranganNya

c. Dapat menyempurnakan ibadah dengan penuh khusyuk

d. Mengamalkan akhlak mahmudah(yang terpuji) dan meninggalkan akhlak yang mazmumah (buruk)

5 comments: