klik...

Thursday, January 13, 2011

tilawah tingkatan 4

AKIDAH TERAS KEHIDUPAN
(SURAH AL-AN’AM AYAT 161 – 165)
1.      Matlamat Hidup Mukmin
a.      Cara memelihara nikmat Iman dan Islam:
                                                  i.      Berdoa supaya ditetapkan iman
                                                ii.      Melakukan ibadah dengan taat
                                              iii.      Menjauhi perkara yang merosakkan iman
                                              iv.      Meninggalkan larangan Allah

b.      Matlamat hidup mukmin :
                                                  i.      Menyembah Allah yang Esa
                                                ii.      Bertawakkal kepada Allah setelah berusaha
                                              iii.      Melaksanakan tanggung jawab dengan berlandaskan keimanan kepada Allah
                                              iv.      Sentiasa mengingati Allah dan menyakini bahawa Allah sentiasa melihat, mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan.
                                                v.      Menjadi hamba Allah yang bertaqwa.

2.      Islam Agama Yang Lurus
a.      Buktinya:
                                                  i.      Syariat Islam dapat memandu manusia pada jalan kebenaran
                                                ii.      Ajarannya sesuai dengan naluri/fitrah manusia - melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran.
                                              iii.      Semua nabi dan rasul membawa ajaran yang sama iaitu Islam
                                              iv.      Islam agama universal yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa, tempat dan masa
                                                v.      Islam mengajar umatnya supaya berkasih sayang 

3.      Tugas dan Tanggung Jawab Manusia

a.      Bidang tanggung jawab manusia :
Bidang
Keterangan
Al-Ibadah
-          mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah umum dan ibadah khusus
Al-Khilafah
-          membina kekuasaan di muka bumi untuk menjalankan perintah Allah
-          mentadbir dengan berteraskan prinsip mengabdikan diri kepada Allah
Al-Imarah
-          membina prasarana dalam pembangunan spiritual dan material untuk membentuk negara yang makmur dan aman.

b.      Tugas dan tanggung jawab manusia :
                                                  i.      Beribadah kepada Allah
                                                ii.      Menyeru manusia melakukan kebaikan
                                              iii.      Memelihara dan memakmurkan alam ini
                                              iv.      Melaksanakan syariat Allah
c.       Kenapa manusia perlu beribadah kepada Allah:
                                                  i.      Menunjukkan tanda kesyukuran manusia kepada Allah
                                                ii.      Untuk menunjukkan kepatuhan dan ketaatan sebagai hamba
                                              iii.      Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
                                              iv.      Kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah.

4.      Manusia Bertanggung Jawab Atas Perbuatannya.
a.      Bukti manusia perlu bertanggung jawab:
                                                  i.      Semua manusia mempunyai tanggung jawab yang sama iaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan.
                                                ii.      Semua manusia dianugerahkan akal fikiran untuk memilih yang terbaik
                                              iii.      Semua manusia dipimpin oleh al-Qur’an/wahyu, jadi terserahlah sama ada untuk menggunakannya atau tidak.

b.      Sebab manusia perlu bertanggung jawab atas perbuatan mereka :
                                                  i.      Telah diutuskan kepada mereka rasul-rasul untuk membimbing ke jalan kebenaran.
                                                ii.      Manusia diberikan akal fikiran untuk membezakan perbuatan baik atau jahat.
                                              iii.      Untuk membuktikan keadilan Allah swt.

5.      Implikasi Mengingkari Perintah Allah SWT
a.       Mendapat kemurkaan Allah / azab
b.      Berlaku perpecahan dalam masyarakat
c.       Alam ini akan binasa.
d.      Umat Islam tidak akan maju
e.       Umat islam sentiasa ditindas

6.      Pengajaran Ayat
a.       Islam sahaja agama yang benar dan diredhai Allah
b.      Matlamat hidup orang Islam berteraskan syariat.
c.       Manusia bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya.
d.      Perbezaan taraf manusia merupakan satu ujian Allah kepada hambaNya
e.       Allah bersifat Maha Adil kepada semua hamba dan makhlukNya.

7.      Soalan-soalan Yang Berkaitan :
a.      SPM 2004
                                                  i.      Jelaskan tiga tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah
                                                ii.      Terangkan dua hikmah Allah menguji manusia dengan penderitaan
b.       SPM 2007
                                                  i.      Senaraikan empat tugas manusia sebagai hamba Allah swt di muka bumi
                                                ii.      Nyatakan hikmah Allah swt menjadikan manusia berbeza taraf dan kedudukan.
                                              iii.      Ayat bergaris di atas bermaksud ” Setiap manusia tidak boleh menanggung dosa orang lain”.  Apakah yang anda faham tentang maksud ayat tersebut.
c.       SPM 2009
                                                  i.      Nyatakan maksud ................... (jalan yang lurus)dalam ayat di atas(2m)
                                                ii.      Jelaskan hikmah berada pada jalan yang lurus(2m)
                                              iii.      Jelaskan dua usaha anda untuk mewujudkan penghayatan Islam (4m)

d.      Jelaskan cara orang beriman diuji oleh Allah swt.
e.       Terangkan sifat orang beriman apabila menerima ujian Allah swt
f.       Nyatakan tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri, alam sekitar dan negara.

CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA
(SURAH AL-MUKMINUN : AYAT 1 – 11)
1.      Ciri-ciri mukmin yang berjaya:
a.       Beriman kepada Allah
b.      Menunaikan solat dengan khusyuk
c.       Menjauhi diri daripada perkara-perkara yang keji dan sia-sia
d.      Mengeluarkan zakat
e.       Menjaga kehormatan diri
f.       Menunaikan amanah dan janji
g.      Menjaga waktu-waktu solat

2.      Khusyuk dalam solat:

a.      Cara-cara untuk mendapatkan kekhusyukan dalam solat:
                                                  i.      Memahami bacaan dalam solat
                                                ii.      Menumpukan pandangan ke tempat sujud
                                              iii.      Ditunaikan secara ikhlas
                                              iv.      Menyempurnakan segala rukun dan syarat
                                                v.      Memastikan suasana dan tempat tenang dan aman

b.      Kesan solat yang khusyuk:
                                                  i.      Meningkatkan keimanan dan ketakwaan
                                                ii.      Merasai nikmat ibadah solat
                                              iii.      Menjadi benteng daripada perlakuan maksiat
                                              iv.      Solat lebih sempurna dan diberi pahala oleh Allah
                                                v.      Mendapat keampunan dari Allah

c.       Cara-cara menjaga waktu solat:
                                                  i.      Mengerjakan solat tepat pada waktu
                                                ii.      Tidak melengah-lengahkan solat
                                              iii.      Menjaga syarat-syarat dan rukun solat dengan sempurna
                                              iv.      Bersungguh-sungguh mengerjakan solat
                                                v.      Tidak mengabaikan solat lima waktu.

3.      Menjauhi diri daripada perkara yang keji dan sia-sia:
a.      Maksud Lagha :
o   perkara sia-sia dan melalaikan daripada mengingati Allah dan melaksanakan tanggung jawab.

b.      Contoh-contoh perbuatan yang sia-sia
                                                  i.      Melepak di pusat membeli belah
                                                ii.      Lumba haram
                                              iii.      Mengambil dadah/pil-pil khayal
                                              iv.      Berbual kosong

c.       Akibat melakukan perbuatan yang sia-sia
                                                  i.      Menjatuhkan maruah umat Islam
                                                ii.      Lalai daripada menunaikan tanggung jawab terhadap Allah, diri, keluarga dan Negara.
                                              iii.      Umat Islam akan mundur
                                              iv.      Terdorong kepada perlakuan maksiat
                                                v.      Umat Islam menjadi lemah dan tidak bersemangat.

d.      Aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara sia-sia
                                                  i.      Menyertai aktiviti perkhemahan / motivasi
                                                ii.      Menghadiri majlis-majlis ilmu
                                              iii.      Menyertai badan-badan dakwah
                                              iv.      Menyertai sukan/riadah

4.      Mengeluarkan zakat:

a.      Peranan zakat
                                                  i.      Membangunkan ekonomi umat Islam
                                                ii.      Membantu golongan miskin
                                              iii.      Membina kemudahan asas untuk kegunaan umat Islam
                                              iv.      Membuat pelaburan dalam bidang-bidang tertentu yang menguntungkan umat Islam
                                                v.      Memberi biasiswa kepada pelajar yang berkelayakan.

5.      Menunaikan amanah dan janji:

a.      Cara menunaikan amanah dan janji:
Aspek
Cara

Terhadap Allah
-          mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas
-          menjauhi laranganNya
-          sentiasa mengagungkan Allah
-          menjauhi perbuatan syirik

Terhadap Manusia
-          saling membantu dan bekerjasama
-          mengamalkan akhlak mulia
-          menjalinkan hubungan yang baik

Terhadap Alam Sekitar
-          tidak membuang sampah merata
-          memelihara dan memulihara alam
-          tidak mencemarkan alam
-          tidak melakukan pembalakan haram

b.      Tujuan menunaikan manah dan menepati janji
                                                  i.      Supaya terus mendapat kepercayaan orang lain
                                                ii.      Menghasilkan kerja yang berkualiti dan tepat pada masa
                                              iii.      Disukai Allah dan orang ramai
                                              iv.      Tidak menyakitkan hati orang lain
                                                v.      Tidak menyusahkan orang lain.


c.       Akibat perbuatan khianat:
Individu :
-          akan dibenci oleh orang lain
-          tidak akan dipercayai
-          pergaduhan dan permusuhan
Masyarakat :
-          berpecah belah
-          mundur dan ketinggalan
-          senang terpengaruh dengan unsur negatif

6.      Menjaga Kehormatan Diri :
a.      Cara menjaga kehormatan diri
                                                  i.      Menutup aurat dengan sempurna
                                                ii.      Menjauhi pergaulan bebas
                                              iii.      Menghindari perbuatan keji
                                              iv.      Menghadiri aktiviti keagamaan.

b.      Kebaikan menjaga kehormatan diri:
                                                  i.      Terpelihara daripada gejala negatif.
                                                ii.      Dihormati orang sekeliling
                                              iii.      Menjaga nama baik diri, keluarga dan agama
                                              iv.      Menghindari pergaduhan dan permusuhan.

c.       Akibat tidak menjaga kehormatan diri:
                                                  i.      Dipandang hina
                                                ii.      Terdorong perlakuan maksiat
                                              iii.      Menjatuhkan maruah
                                              iv.      Mencetuskan pergaduhan dan permusuhan

7.      Pengajaran Ayat :
a.       Tunaikanlah solat dengan khusyuk kerana ia merupakan tiang agama
b.      Umat Islam hendaklah sentiasa menjaga kehormatan diri dan maruah
c.       Menunaikan janji dan amanah merupakan sifat yang mencerminkan peribadi muslim
d.      Setiap orang yang beriman mesti berazam untuk berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.

8.      Soalan-soalan yang berkaitan :
a.      SPM 2005
                                                  i.      Senaraikan empat ciri mukmin yang berjaya selain mereka yang khusyuk dalam solat.
                                                ii.      Bagaimanakah anda mencapai tahap khusyuk dalam solat?
                                              iii.      Jelaskan maksud potongan ayat berikut : (al-Mukminun: 8)

b.      Apakah faktor yang mendorong remaja terlibat dengan perbuatan sia-sia.

c.       Sebagai pelajar apakah implikasinya jika anda terlibat dengan perkara sia-sia? NASIHAT LUQMAN AL-HAKIM
(SURAH LUQMAN AYAT 12 – 19)Luqman al-Hakim
a.       Seorang hamba Allah yang soleh dan bertakwa
b.      Dianugerahkan pengetahuan, kebijaksanaan, kefahaman agama yang mendalam, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi.
c.       Hidup pada zaman Nabi Daud as.
d.      Digelar al-Hakim kerana kata-kata hikmah beliau dan kisahnya menjadi pengajaran dan teladan kepada manusia.
e.       Sangat prihatin dalam mendidik anaknya supaya dapat menjalani kehidupan berdasarkan syariat Allah.Nasihat Luqman al-Hakim
Nasihat Luqman
Huraian
Tidak mensyirikkan Allah
1.      Definisi Syirik :
Perbuatan menyengutukan Allah dengan sesuatu sama ada pada Zat, Sifat atau Af’alnya.

2.      Jenis-jenis Syirik
a.       Jali (syirik secara terangan, contohnya : menyembah berhala)
b.      Khafi (tidak meletakkan Allah sebagai  yang mutlak niat (ibadah), contohnya ria’)

3.      Akibat Perbuatan Syirik :
a.       Terbatal iman dan keluar dari Islam
b.      Dosa tidak diampunkan
c.       Akan mendapat azab yang pedih di akhirat

4.      Cara Menghindari Perbuatan Syirik :
a.       Mendalami agama Islam/akidah
b.      Menyebarkan risalah-risalah mengenai keburukan syirik
c.       Penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat
 
Berbuat baik kepada ibu bapa
1.      Jasa Ibu Bapa Yang Patut Dikenang:
a.       Mengandung dan melahirkan
b.      Mengasuh dan membesarkan anak
c.       Menyediakan semua keperluan hidup supaya hidup selesa
d.      Memberi  kasih sayang dan perhatian

2.      Cara-Cara Berbuat Baik Kepada Ibu Bapa
a.       Mentaati ibu bapa walaupun berlainan agama
b.      Bersopan dan merendahkan suara ketika bercakap
c.       Mendengar nasihat
d.      Melayan dan menggembirakan ibu bapa
e.       Sabar dengan karenah ibu bapa terutamanya yang telah lanjut usia.
f.       Menziarahi sekiranya tinggal berjauhan

3.      Cara berbakti kepada ibu bapa :
             a.   Melayani mereka dengan penuh kasih sayang
               b.    Merawat mereka ketika sakit
               c.    Menjaga segala keperluan mereka
               d.    Sentiasa menziarahi mereka jika tinggal berjauhan

4.      Tanggung jawab anak-anak terhadap ibu bapa yang telah meninggal dunia :
            a.    Menjelaskan hutang-hutang mereka
b.    Sentiasa mendoakan agar Allah merahmati
            c.   Melakukan amal kebajikan untuk mereka
            d.   Melaksanakan wasiat  dengan penuh amanah

5.      Akibat Anak Derhaka :
a.       Tidak memperoleh kesenangan hidup di dunia
b.      Dibenci oleh masyarakat
c.       Terputus rezeki daripada Allah
d.      Diazab di akhirat dalam api neraka

6.      Faktor anak-anak menghantar ibu bapa ke rumah kebajikan :
a.       Kurang didikan agama
b.      Iman kurang mantap
c.       Tiada kesedaran mengenai pengorbanan ibu bapa
d.      Terlalu sibuk dengan urusan keduaniaan sehingga tiada masa untuk menjaga ibu bapa.


Menunaikan Solat dan Amar Makruf Nahi Mungkar
1.      Kepentingan Solat
a.       membentuk peribadi Muslim
b.      mencegah kemungkaran dan maksiat
c.       menenangkan jiwa
d.      membentuk akhlak mulia

2.      Kepentingan Amar Makruf dan nahi mungkar
a.       Hukum dan syariat Allah dapat ditegakkan
b.      Menghapuskan kemungkaran dan gejala sosial
c.       Pembangunan negara berjalan lancar
d.      Ekonomi bertambah baik
e.       Keselamatan terjamin
f.       Mengangkat martabat Islam
g.      Memelihara maruah, harta, keturunan dan hak individu dan awam.

3.      Kesan/Akibat tidak melakukan amar makruf dan nahi munkar
  1. Umat Islam akan mundur dan dipandang hina.
  2. Kemungkaran dan gejala sosial akan berleluasa.
  3. Negara akan mundur dan pembangunan tidak dapat dijalankan.
  4. Mendapat bala/azab daripada Allah SWT
Gigih dan sabar
1.  Maksud Sabar;

-          Melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh, tanpa merasa penat, jemu, tidak berputus asa dan tabah menghadapi sesuatu ujian dari Allah swt

2.      Jenis-jenis sabar:
a.       Sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah
b.      Sabar dalam menjauhi larangan Allah
c.       Sabar menghadapi ujian Allah

3.  Kelebihan orang yang sabar:
            a.      Tidak mudah putus asa terhadap kegagalan yang menimpa
a.       Dapat menghasilkan kualiti kerja yang baik dan cemerlang
b.      Tabah menghadapi sesuatu cabaran
c.       Dapat mengukuh dan memantapkan iman
d.      Sentiasa mendapat pertolongan Allah swt
e.       ebagai tanda redha dengan takdir Allah swt
f.       Menjamin kejayaan cemerlanng dalam pekerjaan
g.      Mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat

Berakhlak mulia
1. Sikap yang dilarang oleh Allah berdasarkan ayat :
a.       Memalingkan muka
b.      Bersikap sombong
c.       Bercakap dengan suara yang kuat
d.      Berjalan dengan berlagak

2.  Kebaikan berakhlak mulia :

 3.      Contoh komunikasi yang bagus :
a.       Menggunakan bahasa yang lembut dan  sopan
b.      Memandang tepat ke muka apabila bercakap
c.       Menunjukkan muka yang manis
d.      Mendengar sepenuh perhatian

Kepentingan Nasihat Luqman al-Hakim Kepada Umat Islam :
f.       Melahirkan umat Islam yang mempunyai jati diri yang tinggi
g.      Membentuk umat Islam yang berakhlak  mulia.
h.      Menjadi umat yang disegani oleh umat lain
i.        Menjadikan umat yang labih maju dan berdaya saing

Pengajaran Ayat :
1.      Kita hendaklah ……………………………………… agar…………………………………...
2.      Umat Islam perlu ………………………………………..supaya……………………………...
3.      Sikap …………………………………… perlu diamalkan/dijauhi kerana ……………...........j.        Orang yang beriman sentiasa berwaspada dan menjaga dirinya daripada melakukan perkara yang merosakkan iman
k.      Berakhlak mulia merupakan identiti umat Islam
l.        Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada ibu bapa
m.    Kesabaran amat penting dalam kehidupan ketika melaksanakan ibadah.Soalan SPM 2005
1.      (Surah Luqman : 17) ayat di atas menerangkan tentang nasihat Luqman kepada anaknya.
                                                  i.      Jelaskan dua nasihat selain’amar makruf dan nahi mungkar” (4m)
                                                ii.      Terangkan contoh ’amar makruf dan nahi mungkar” yang boleh anda laksanakan di sekolah. (2m)
                                              iii.      Huraikan dua akibat terhadap masyarakat sekiranya ”amar makruf dan nahi mungkar” tidak dilaksanakan.(4m)

SPM 2009
2.      Surah Luqman : 17 – 19
                                                  i.      Berdasarkan ayat di atas, nyatakan dua nasihat Luqman al-Hakim yang lain.(2m)
                                                ii.      Jelaskan dua cara mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan seharian.(4m)
                                              iii.      Terangkan dua kebaikan mengamalkan sifat sabar.(4m)

SPM 2008
3.      Surah Luqman : 13
                                                  i.      Apakah yang dimaksudkan dengan syirik/(2m)
                                                ii.      Senaraikan empat contoh perbuatan syirik.(4m)
                                              iii.      Terangkan tiga kesan perbuatan syirik terhadap umat Islam (6m)